Home / Actueel / Kwartaalblad 'VCA Actueel'

VCA Actueel is een uitgave van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Met het blad informeert de SSVV VCA-gecertificeerde bedrijven over actuele ontwikkelingen op het terrein van VCA.

VCA Actueel verschijnt vier keer per jaar. De abonnementsprijs bedraagt € 47,50 per jaargang. Abonnementen kunnen ieder moment ingaan maar alleen worden beëindigd als u schriftelijk vóór 1 december van de lopende jaargang heeft opgezegd. Wanneer u het abonnement niet op tijd opzegt, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Voor een abonnement kunt u zich wenden tot:

Reijseger to the point
Postbus 174
3760 AD  SOEST
Tel.: 035 693 6776
Fax.: 035 691 8168

info@publicatiewinkel.nl
www.publicatiewinkel.nl