Home / Actueel / vca-systeem-gaat-zich-sterker-richten-op-veilig-gedrag-in-bedrijven

VCA-systeem gaat zich sterker richten op veilig gedrag in bedrijven

16-12-2015 -

Het VCA-systeem is als meest gebruikte veiligheidsmanagementsysteem van grote betekenis voor de Nederlandse industrie. Dat blijft ook zo. Wel moet er, naast de aandacht voor veilige procedures en beschermingsmaatregelen, sterker gefocust worden op de bevordering van veilig gedrag en een echte veiligheidscultuur. Ook wordt het systeem aangepast aan de toenemende betekenis van flexkrachten en zzp'ers.

Dit blijkt uit een analyse die de 'eigenaar' van het VCA-systeem, de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), heeft laten uitvoeren onder haar achterban. Vertegenwoordigers van 286 bedrijven uit alle aangesloten branches deden aan deze stakeholdersanalyse mee. De hoofdconclusie is dat VCA-certificatie in een behoefte voorziet en dat zal blijven doen. De SSVV gaat zich sterker profileren als toonaangevend platform voor veilig en gezond werken in risicovolle omgevingen.

Andere conclusies zijn:

• Er blijft behoefte aan een uniforme, concrete en praktische checklist als VCA. Deze behoefte verschilt wel per type gebruiker. Voor veel bedrijven is VCA een ideaal hulpmiddel om aan de basisvereisten van de Arbowet te voldoen. Maar er zijn ook bedrijven die dat niet genoeg vinden en die willen dat VCA ze blijft uitdagen om nieuwe veiligheidswinst te boeken. Deze zijn vooral te vinden in de procesindustrie.

• Bedrijven zien graag dat VCA zich meer richt op het beïnvloeden van het juiste veiligheidsgedrag en het stimuleren van een breed gedragen veiligheidscultuur bij alle betrokkenen. Niet alleen bij opdracht nemende bedrijven, maar ook bij opdracht gevende bedrijven.

• Het VCA-systeem moet effectiever dan tot nu toe inspelen op de opkomst van flexwerkers en zzp'ers. Dat is een belangrijk aandachtspunt bij de komende 'update' van het systeem.

• Gebruikers vinden het belangrijk dat het werk van de SSVV een bijdrage levert aan het imago van de industrie.

De SSVV gaat de resultaten van deze stakeholdersanalyse gebruiken bij de nu lopende 'update' van de VCA-checklist.

Uw vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u stellen aan het SSVV bureau.

Factsheet
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Het gaat om een certificaat dat opdracht nemende bedrijven moeten kunnen overleggen aan opdrachtgevers. Er bestaan drie verschillende versies van. In totaal zijn 14.000 Nederlandse bedrijven VCA-gecertificeerd.

Bij het systeem behoren persoonsgebonden diploma's waarvoor op gezette tijden examen moet worden gedaan. In totaal hebben 1,5 miljoen. personen een VCA-basisdiploma. Het is na het rijbewijs het meest verstrekte bewijs van bekwaamheid in Nederland.

Het VCA-systeem, dat onder toezicht staat van de Raad voor Accreditatie, wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV). Bij de SSVV zijn 19 sectororganisaties aangesloten. De stichting vierde in 2014 haar twintigjarig bestaan. Ook andere landen hebben zich laten inspireren door het Nederlandse VCA-systeem.