Home / Voor aannemers / Certificering / Audits

Om een VCA-certificaat te verkrijgen, wordt uw VGM-beheersysteem beoordeeld door uw certificatie-instelling. Dit gebeurt tijdens een audit. Na één en na twee jaar volgen tussentijdse audits, na drie jaar een herhalingsaudit.

Audit
Fase 1
Een auditor beoordeelt uw VGM-beheersysteem aan de hand van een aantal documenten, zoals de bedrijfsgegevens en de VCA-documenten. Verder doet de auditor een aantal interne audits en kijkt hij of uw bedrijf de noodzakelijke procedure voor klachtenafhandeling gebruikt.

Fase 2
Tijdens een tweede fase toetst de auditor of uw VGM-beheersysteem ook in de praktijk aan de eisen voldoet. Dit gebeurt aan de hand van interviews met diverse functionarissen en een aantal bezoeken aan uw bedrijf en enkele werklocaties.

Als fase 1 en 2 goed zijn doorlopen ontvangt u een VCA-certificaat. Tekortkomingen die uit de audit naar voren komen, moeten eerst worden opgelost voordat u een certificaat krijgt.

Tussentijdse en herhalingsaudit
De geldigheidsduur van een VCA-certificaat is in beginsel drie jaar. Tussentijds vinden er twee audits plaats, na één jaar en na twee jaar. Als uit de tussentijdse audits tekortkomingen blijken, krijgt u maximaal drie maanden om deze weg te werken.

Wilt u na drie jaar gecertificeerd blijven, dan volgt een herhalingsaudit volgens hetzelfde traject.

Schorsing en intrekking
Het VCA-certificaat wordt geschorst als:

  • U de tekortkomingen niet binnen de vastgestelde termijn oplost
  • Het logo of merkteken van de certificatie-instelling wordt misbruikt

Het VCA-certificaat wordt ingetrokken als de tekortkomingen na de schorsing niet binnen drie maanden zijn weggewerkt.