Home / Voor opdrachtgevers / Certificering / Audits

Om een VCO-certificaat te verkrijgen, wordt uw VGM-beheersysteem beoordeeld door uw certificatie-instelling. Dit gebeurt tijdens een audit, waarna een certificaat voor een of voor drie jaar wordt uitgereikt. 

Audit
Fase 1
Een auditor beoordeelt uw VGM-beheersysteem aan de hand van een aantal documenten, zoals de bedrijfsgegevens en de VCA-documenten. Verder doet de auditor een aantal interne audits en kijkt hij of uw bedrijf de noodzakelijke procedure voor klachtenafhandeling gebruikt.

Fase 2
Tijdens een tweede fase toetst de auditor of uw VGM-beheersysteem ook in de praktijk aan de eisen voldoet. Dit gebeurt aan de hand van interviews met diverse functionarissen en een aantal bezoeken aan uw bedrijf en enkele werklocaties.

Als fase 1 en 2 goed zijn doorlopen ontvangt u een VCO-certificaat. Tekortkomingen die uit de audit naar voren komen, moeten eerst worden opgelost voordat u een certificaat krijgt.

Geldigheidsduur één of drie jaar
Eén jaar
U kunt een VCO-certificaat met een geldigheidsduur van één jaar krijgen als uw bedrijf voldoet aan alle mustvragen. Dit certificaat kan niet verlengd worden. Na een jaar kan alleen een certificaat met een geldigheidscertificaat van drie jaar worden afgegeven.

Drie jaar
Dit certificaat krijgt u als de auditor vaststelt dat het bedrijf voldoet aan alle mustvragen en minimaal twintig aanvullende vragen. Na het verlopen van de eerste termijn van drie jaar kan dit certificaat alleen verlengd worden wanneer wordt voldaan aan alle mustvragen en minimaal 24 aanvullende vragen.

Tussentijdse audit en herhalingsaudit
Eén jaar
Bij een certificaat met een geldigheidsduur van één jaar krijgt u geen tussentijdse audit.

Drie jaar
Bij een certificaat voor drie jaar vinden er tussentijds twee audits plaats; na één jaar en na twee jaar. Als uit de tussentijdse audits tekortkomingen blijken, krijgt u maximaal drie maanden om deze weg te werken. Wilt u na drie jaar gecertificeerd blijven, dan volgt een herhalingsaudit waarbij u moet voldoen aan alle mustvragen en minimaal 24 aanvullende vragen.

Schorsing en intrekking
Het VCO-certificaat wordt geschorst als:

  • U de tekortkomingen niet binnen de vastgestelde termijn oplost
  • Het logo of merkteken van de certificatie-instelling wordt misbruikt

Het VCO-certificaat wordt ingetrokken als de tekortkomingen na de schorsing niet binnen drie maanden zijn weggewerkt.