Home / Voor uitzendorganisaties / Certificering / Audits

Om een VCU-certificaat te verkrijgen, wordt het VG-beheersysteem van uw uitzendorganisatie beoordeeld door uw certificatie-instelling. Dit gebeurt tijdens een audit. Na één en na twee jaar volgen tussentijdse audits, na drie jaar een herhalingsaudit.  

Audit
Tijdens de audit toetst de auditor uw VG-beheersysteem. Dit gebeurt aan de hand van interviews met medewerkers en het uitvoeren van controles op zowel uw hoofdvestiging als nevenvestigingen.

Als de audit goed is doorlopen ontvangt u een VCU-certificaat. Tekortkomingen die uit de audit naar voren komen, moeten eerst worden opgelost voordat u een certificaat krijgt.

Tussentijdse en herhalingsaudit
De geldigheidsduur van een VCU-certificaat is in beginsel drie jaar. Tussentijds vinden er twee audits plaats, na één jaar en na twee jaar. Als uit de tussentijdse audits tekortkomingen blijken, krijgt u maximaal drie maanden om deze weg te werken.

Wilt u na drie jaar gecertificeerd blijven, dan volgt een herhalingsaudit volgens hetzelfde traject.

Schorsing en intrekking
Het VCU-certificaat wordt geschorst als:

  • U de tekortkomingen niet binnen de vastgestelde termijn oplost
  • Het logo of merkteken van de certificatie-instelling wordt misbruikt

Het VCU-certificaat wordt ingetrokken als de tekortkomingen na de schorsing niet binnen drie maanden zijn weggewerkt.