Home / Voor uitzendorganisaties / Certificering / Certificaten en diploma’s

Werkt u voor een uitzendorganisatie die personeel uitzendt naar VCA gecertificeerde bedrijven? Dan is het van belang dat zowel u als de uitzendkrachten over de juiste diploma’s beschikken.  

Diploma’s medewerkers uitzendorganisatie
Intercedenten en leidinggevenden van uitzendorganisaties die uitzendkrachten beschikbaar stellen of detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven moeten beschikken over VIL-VCU.

Diploma’s uitzendkrachten
Uw opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Zij verlangen dit ook van het personeel dat u uitzendt. Daarom moet personeel dat werkt voor een VCA gecertificeerd bedrijf beschikken over de juiste diploma’s:

Basisveiligheid VCA (B-VCA)
Uitzendkrachten die aan de slag gaan voor een aannemer moeten in principe een B-VCA diploma hebben. Bijvoorbeeld als ze op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving werken. De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)
Operationeel leidinggevenden moeten beschikken over VOL-VCA.
De VOL-VCA bestaat uit de basiskennis aangevuld met zaken als Europese richtlijnen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

Gelijkwaardige kwalificaties
Voor B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU geldt dat Belgische en Duitse certificaten, diploma's of attesten met het VCA- of SCC-woord-beeldmerk als gelijkwaardig geaccepteerd kunnen worden. Iemand met een MVK- of HVK-diploma is vrijgesteld van B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU op voorwaarde dat hij het vak praktiseert.

SSVV Opleidingengids
De opleidingen uit de SSVV Opleidingengids zijn er voor persoonscertificatie voor specifieke risicovolle werkzaamheden, zoals het herkennen van asbest, gasmeten, werken met een vorkheftruck of het verplaatsen van lasten. Meer informatie over de opleidingen vindt u in de SSVV Opleidingengids op de VCA Examenbank.

Naar de SSVV Opleidingengids

Meer informatie over diploma’s voor medewerkers