Home / Voor aannemers / Certificering / Diploma's en certificaten werknemers

Veel (bijna-)ongevallen ontstaan door het gebrek aan kennis en bewustzijn van veiligheidsrisico’s bij werknemers. Door meer en betere scholing worden kennis en bewustwording vergroot en daarmee veel ongevallen voorkomen.

VCA eist dat werknemers voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Welk diploma of certificaat de werknemer moet halen hangt af van zijn functie. Alle diploma’s zijn persoonsgebonden en het origineel moet daarom in het bezit zijn van de werknemer.

Basisveiligheid VCA (B-VCA)
Alle operationele werknemers moeten beschikken over B-VCA.
De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)
Alle operationeel leidinggevenden moeten beschikken over VOL-VCA.
De VOL-VCA bestaat uit de basiskennis aangevuld met zaken als Europese richtlijnen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU)
Alle intercedenten en leidinggevenden van uitzendorganisaties die personeel beschikbaar stellen/detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven moeten beschikken over VIL-VCU.

Geaccepteerde kwalificaties
Voor B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU geldt dat Belgische en Duitse certificaten, diploma's of attesten met het VCA- of SCC-woord-beeldmerk als gelijkwaardig geaccepteerd kunnen worden. Iemand met een MVK- of HVK-diploma is vrijgesteld van B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU op voorwaarde dat hij het vak praktiseert.

SSVV Opleidingengids
In de SSVV Opleidingengids staan kwalificaties die nodig zijn voor specifieke risicovolle werkzaamheden, zoals het herkennen van asbest, gasmeten, werken met een vorkheftruck of het verplaatsen van lasten. Meer informatie over de opleidingen vindt u in de SSVV Opleidingengids op de VCA Examenbank.

Naar de SSVV Opleidingengids

Meer informatie over diploma’s voor werknemers

Meer informatie over verificatie certificaten en diploma’s