Home / Voor aannemers / Certificering / Kosten

De kosten van VCA-certificering zijn van een aantal zaken afhankelijk. Uw certificatie-instelling rekent u kosten voor het verkrijgen van het VCA-certificaat. Daarnaast maakt u interne en externe kosten voor het invoeren en bijhouden van een VGM-beheersysteem.

VGM-beheersysteem
Om een VCA-certificaat te verkrijgen moet u een VGM-beheersysteem invoeren. De invoering vereist organisatorische, administratieve en technische maatregelen. Naast de interne kosten die u hiervoor heeft, moet u ook rekening houden met opleidingskosten.

Handleiding
Het is belangrijk dat u zich de veiligheidsgedachte zelf eigen maakt. Om u hierbij te helpen hebben we de Handleiding VCA ontwikkeld. Met dit document bespaart u de kosten van het inhuren van een adviesbureau.

Bestellen Handleiding VCA

Bijhouden
Het VCA-certificaat is drie jaar geldig. Het VGM-beheersysteem vereist dat de organisatie regelmatig beoordeelt of het systeem consequent en op de juiste wijze wordt toegepast en of het nog aan de VGM-doelstellingen voldoet. Dit vraagt voortdurend aandacht en tijd van de leidinggevenden en van alle medewerkers.

Kosten certificaat
Uw certificatie-instelling bepaalt de kosten voor het VCA-certificaat. De prijs is afhankelijk van:

  • Niveau van certificering
  • Omvang van uw bedrijf
  • Omvang van de te certificeren activiteiten
  • Niveau van uw VGM-beheersysteem

Voor meer informatie over de kosten voor een bepaald certificaat kunt u contact opnemen met een van de certificatie-instellingen. Wij adviseren u bij meerdere instellingen een offerte aan te vragen, aangezien de prijzen onderling kunnen verschillen. 

Waar laat ik mijn bedrijf certificeren?