Home / Voor opdrachtgevers / Certificering / Kosten

De kosten van VCO-certificering zijn van een aantal zaken afhankelijk. Uw certificatie-instelling rekent u kosten voor het verkrijgen van het VCO-certificaat. De prijs daarvan is mede afhankelijk van het niveau van certificering en uw bedrijfsgrootte.

Adviesbureau
Het kan zijn dat u bij de eerste VCO-certificatie kosten maakt voor het inschakelen van een adviesbureau. Omdat het belangrijk is dat u zich de veiligheidsgedachte zelf eigen maakt, raadt de SSVV aan om het werken met adviesbureaus tot een minimum te beperken.

Bijhouden
Het VCO-certificaat is voor één of voor drie jaar geldig. Het VGM-beheersysteem vereist dat u regelmatig beoordeelt of het systeem consequent en op de juiste wijze wordt toegepast en of het nog aan de VGM-doelstellingen voldoet. Dit vraagt voortdurend aandacht en tijd van de leidinggevenden en alle medewerkers.

Kosten certificaat
Uw certificatie-instelling bepaalt de kosten voor het VCO-certificaat. De prijs is afhankelijk van:

  • Niveau van certificering
  • Omvang van uw bedrijf
  • Omvang van de te certificeren activiteiten
  • Niveau van uw VGM-beheersysteem

Waar laat ik mijn bedrijf certificeren?