Home / Voor uitzendorganisaties / Certificering / Kosten

De kosten van VCU-certificering zijn van een aantal zaken afhankelijk. Uw certificatie-instelling rekent u kosten voor het verkrijgen van het VCU-certificaat. Daarnaast maakt u interne en externe kosten voor het invoeren en bijhouden van een VG-beheersysteem. 

VG-beheersysteem
Om een VCU-certificaat te verkrijgen moet u een VG-beheersysteem invoeren. De invoering vereist organisatorische, administratieve en technische maatregelen. Naast de interne kosten die u hiervoor heeft, moet u ook rekening houden met opleidingskosten.

Toelichting
Het is belangrijk dat u zich de veiligheidsgedachte zelf eigen maakt. Om u hierbij te helpen is de VCU-checklist uitgebreid met een toelichting per vraag. Hiermee bespaart u de kosten voor het inhuren van een adviesbureau.

Bestellen VCU-checklist

Bijhouden
Het VCU-certificaat is drie jaar geldig. Het VG-beheersysteem vereist dat de organisatie regelmatig beoordeelt of het systeem consequent en op de juiste wijze wordt toegepast en of het nog aan de VG-doelstellingen voldoet. Dit vraagt voortdurend aandacht en tijd van de leidinggevenden en van alle medewerkers.

Kosten certificaat
Uw certificatie-instelling bepaalt de kosten voor het VCU-certificaat. De prijs is afhankelijk van:

  • Niveau van certificering
  • Omvang van uw uitzendorganisatie
  • Omvang van de te certificeren activiteiten
  • Niveau van uw VG-beheersysteem

Voor meer informatie over de kosten voor een bepaald certificaat kunt u contact opnemen met een van de certificatie-instellingen. Wij adviseren u bij meerdere instellingen een offerte aan te vragen, aangezien de prijzen onderling kunnen verschillen. 

Waar laat ik mijn bedrijf certificeren?