Home / Voor uitzendorganisaties / Certificering

Om een VCU-certificaat te verkrijgen moet u als uitzendorganisatie vier stappen doorlopen. Dit stappenplan geeft  inzicht in wat er moet gebeuren voordat uw bedrijf in aanmerking komt voor certificatie.  

Stap 1: Bepalen of de uitzendorganisatie in aanmerking komt
In de eerste stap wordt vastgesteld of uw uitzendorganisatie in aanmerking komt voor een VCU-certificaat. VCU is in eerste instantie bedoeld voor het uitzenden van personeel naar:

  • Opdrachtgevers die VCA-certificaten opleggen
  • Bedrijven met een VCA-certificaat en/of VCO-certificaat

Het gaat hierbij om het ter beschikking stellen van medewerkers aan bedrijven/inleners met hiërarchisch gezag en toezicht. Als het hiërarchisch gezag bij de desbetreffende uitzendorganisatie blijft, is VCU niet geschikt. Dan is VCA het aangewezen certificatiesysteem.

Stap 2: Opstellen actiepunten VG-beheersysteem
In de tweede stap stelt u actiepunten op om uw VG-beheersysteem te ontwikkelen of te verbeteren. (VG = Veiligheid, Gezondheid). Hiertoe stelt u eerst vast wat uw startpunt is: voldoet uw organisatie misschien nu al aan sommige eisen voor het VG-beheersysteem? En aan welke onderdelen moet nog worden gewerkt?

Bestel de VG Checklist Uitzendorganisaties

Stap 3: Uitvoeren actiepunten VG-beheersysteem
Nadat u weet wat er moet worden verbeterd aan uw VG-beheersysteem, begint u met de uitvoering van deze actiepunten.
 
Stap 4: Aanvraag VCU-certificaat
Als u stap 1 tot en met 3 heeft doorlopen, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VG-beheersyteem door middel van een audit. Als u voldoet aan de eisen krijgt u een certificaat. Bij tekortkomingen krijgt u de gelegenheid verbeteringen aan te brengen.

Overzicht van erkende certificatie-instellingen