Home / Voor aannemers / Certificering / Wijzigingen

In 2008 is er een nieuwe VCA-checklist gekomen. De VCA 2008 verschilt op enkele punten van de VCA 2004. Hier vindt u de belangrijkste wijzigingen.

VCA 2004 naar VCA 2008

  • Er is een certificatieniveau bijgekomen: VCA Petrochemie. Daardoor zijn er nu drie VCA-certificaten.
  • Er zijn VCA-vragen aangepast, bijgekomen of vervallen. De belangrijke toegevoegde vragen hebben betrekking op LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) en gedragsverbeteringsprogramma’s.
  • De Injury Frequency (IF) is als criterium voor het behalen van het VCA-certificaat vervallen. Wel stelt VCA nog steeds eisen aan zaken als het melden, registreren, terugdringen en onderzoeken van ongevallen.

 Bekijk de documentatie over VCA 2008/05 en 2008/5.1