Home / Over SSVV / Aangesloten organisaties

De deelnemers van de SSVV zijn organisaties die de belangen van een groep ondernemingen of hun eigen belangen behartigen. In dit overzicht vindt u alle deelnemende organisaties.

ABU
(Algemene Bond uitzendondernemingen)

Postbus 144
1170 AC BADHOEVEDORP

Tel: (020) 655 82 55
Fax: (020) 655 82 44


www.abu.nl

Bouwend Nederland
(Vereniging van bouw- en infrabedrijven)

Postbus 340
2700 AH ZOETERMEER

Tel: (079) 325 22 52
Fax: (079) 325 22 90


www.bouwendnederland.nl

Deltalinqs

Postbus 54200

3008 JE ROTTERDAM

Tel: (010) 40 20 399

Fax: (010) 412 06 87

www.deltalinqs.nl

FME-CWM

(Vereniging van ondernemingen in de metaal-, kunststof-, elektrotechnische industrie en aanverwante sectoren)

Postbus 190

2700 AD ZOETERMEER

Tel: (079) 353 11 00

Fax: (079) 351 02 73

www.fme.nl

Koninklijke Metaalunie

(Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal)

Postbus 2600

3430 GA Nieuwegein

Tel: (030) 605 33 44

Fax: (030) 605 31 22

www.metaalunie.nl

NOGEPA

(Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie)

Postbus 11729

2502 AS DEN HAAG

Tel: (070) 347 88 71

Fax: (070) 385 12 31

www.nogepa.nl

NVAF

(Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken)

Postbus 440

3840 LG Harderwijk

Tel. 0341 – 456 191

Fax: 0341 – 456 208

www.funderingsbedrijf.nl

OnderhoudNL (v/h FOSAG)

(Ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche)

Postbus 30

2740 AA WADDINXVEEN

Tel: (0182) 57 14 44

Fax: (0182) 57 20 83

www.onderhoudnl.nl

SIR

(Stichting Industriële Reiniging)

Postbus 307

3140 AH MAASSLUIS

Tel: (010) 591 40 01

Fax: (010) 591 38 93

www.sir-safe.nl

SNS

(Vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw)

Postbus 2600
3430 GA NIEUWEGEIN

Tel: (030) 605 33 44
Fax: (030) 605 32 08

www.staalbouw.net

Stichting railAlert

Postbus 2696

3500 GR UTRECHT

Tel: (030) 287 44 82

Fax: (030) 287 4312

www.railalert.nl

Transport en Logistiek Nederland

Postbus 3008

2700 KS ZOETERMEER

Tel: (088) 456 71 11

Fax: (088) 456 72 00

www.tln.nl

UNETO-VNI

(Ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel)

Postbus 188

2700 AD ZOETERMEER

Tel: (079) 325 06 50

Fax: (079) 325 06 66

www.uneto-vni.nl

VFIG

(Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen)

Postbus 443

2260 AK LEIDSCHENDAM

Tel: (070) 3378753

www.vfig.nl

VIB

(Vereniging Isolatie Bedrijven)

Postbus 2600

3430 GA NIEUWEGEIN

Tel: (030) 630 04 04

Fax: (030) 605 32 08

www.isoleren.nl

VNCI

(Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie)

Postbus 443

2260 AK LEIDSCHENDAM

Tel: (070) 337 87 87

Fax: (070) 320 39 03

www.vnci.nl

VNPI

(Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie)

Postbus 29764

2502 LT Den Haag

Tel: (070) 338 23 69

Fax: (070) 338 23 63

www.vnpi.nl

VOMI

(Branchevereniging van dienstverlenende ondernemers t.b.v. de procesindustrie)

Postbus 190

2700 AD ZOETERMEER

Tel: (079) 353 11 26

Fax: (079) 353 13 65

www.vomi.nl

VOTOB

(vereniging van onafhankelijke tankopslagbedrijven)

Loire 150

2491 AK Den Haag

Tel. 070 3378750

Fax. 070 3203903

www.votob.org

VSB

(Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven)

Postbus 190

2700 AD ZOETERMEER

Tel: (079) 353 12 66

Fax: (079) 353 13 65

www.vsb-online.nl