Home / Disclaimer

De website van SSVV is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien op de SSVV website sprake is van enige uitleg of advies, heeft dit een algemeen karakter en is dus niet gericht op een specifieke situatie of probleem.
Hoewel de informatie op de SSVV website met de grootste zorg wordt samengesteld en SSVV streeft naar de grootst mogelijke volledigheid in het verschaffen van informatie, kan SSVV geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist en volledig is en/of blijft. Gebruikers van de informatie en of de documenten op de website van SSVV kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

Hoewel SSVV ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan SSVV dat niet garanderen. De website van SSVV kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

SSVV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct
of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door SSVV op de website gepubliceerde informatie.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van SSVV wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.