Home / Over SSVV

Het Centraal College van Deskundigen VCA is verantwoordelijk voor (het beheer van) het VCA-systeem. De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is juridische eigenaar van het VCA-systeem en stelt het CCVD-VCA in staat optimaal te functioneren. In de SSVV zijn alle bij het VCA-systeem betrokken partijen vertegenwoordigd. 

Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV)
De SSVV is een onafhankelijke stichting ter bevordering van de veiligheid, arbeidsomstandigheden, het milieu en de competenties van de leden van de (branche-)organisaties die bij ons zijn aangesloten. Om deze doelen te bereiken, richten wij ons op:

  • Ontwikkeling en toepassing van certificatie van VGM- beheersystemen
  • Normering en standaardisering van VGM-beheersystemen
  • Onderlinge afstemming van VGM-beheersystemen
  • Beheren van certificatiesystemen

Deelnemende organisaties
De deelnemers van de SSVV zijn organisaties die de belangen van een groep ondernemingen of hun eigen belangen behartigen. Die belangen moeten verenigbaar zijn met de doelstellingen van de SSVV.

Overzicht van alle deelnemers van de SSVV

De directie van de SSVV bestaat uit:
drs. A. Kamphuis
A. Buijs

Bestuur van de SSVV
Iedere deelnemende organisatie heeft minimaal één vertegenwoordiger in het bestuur van de SSVV.

Centraal College van Deskundigen VCA
Binnen de SSVV functioneert naast het bestuur een Centraal College van Deskundigen VCA. Dit College beheert de checklisten VCA, VCU en VCO, de criteria en het certificatiesysteem en houdt toezicht op de juiste interpretatie hiervan. Daarnaast maken diverse commissies en werkgroepen deel uit van de stichting.