Home / Voor aannemers / Certificering

Om een VCA-certificaat te verkrijgen moet u als bedrijf vijf stappen doorlopen. Dit stappenplan geeft inzicht in wat er moet gebeuren voordat uw bedrijf in aanmerking komt voor certificatie.

Stap 1: Bepalen of het bedrijf in aanmerking komt
In de eerste stap wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor een VCA-certificaat. VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.

Stap 2: Bepalen van het certificatieniveau
Vervolgens bepaalt u welk niveau voor u van toepassing is: VCA*, VCA** of VCA Petrochemie. Uiteindelijk is het de opdrachtgever die bepaalt welk niveau voor u vereist is.

Bepaal uw certificatieniveau

Stap 3: Opstellen actiepunten VGM-beheersysteem
In de derde stap stelt u actiepunten op om uw VGM-beheersysteem te ontwikkelen of te verbeteren. (VGM = Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Hiertoe stelt u eerst vast wat uw startpunt is: voldoet uw organisatie misschien nu al aan sommige eisen voor het VGM-beheersysteem? En aan welke onderdelen moet nog worden gewerkt?

De Handleiding VCA 2008/5.1 bevat een uitgebreide toelichting 

Bestel de VGM Checklist Aannemers

Stap 4: Uitvoeren actiepunten VGM-beheersysteem
Hier begint u aan de uitvoering van de actiepunten die u in de vorige stap heeft opgesteld. U werkt in deze stap toe naar een goed functionerend VGM-beheersysteem.

Stap 5: Aanvraag VCA-certificaat
Als u stap 1 tot en met 4 heeft doorlopen, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VGM-beheersyteem door middel van een audit. Als u voldoet aan de eisen krijgt u een certificaat. Bij tekortkomingen krijgt u de gelegenheid verbeteringen aan te brengen.

Overzicht van erkende certificatie-instellingen

Download het uitgebreidere stappenplan ‘Op weg naar het VCA-certificaat’