Home / Voor aannemers / VCA en zzp’ers

Wilt u als VCA gecertificeerde aannemer een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) inhuren als onderaannemer? Dat kan, als de zzp’er én uw onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Zzp’er inhuren als onderaannemer
Een zzp’er kan zelf nooit VCA gecertificeerd zijn. Toch kunt u als VCA gecertificeerde aannemer een zzp’er als onderaannemer inschakelen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Een zzp’er heeft geen onderaannemers, ingehuurden of uitzendkrachten
  • De zzp’er moet het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben en, zo nodig de kwalificaties zoals vermeld in de SSVV Opleidingengids
  • De zzp’er moet een eigen VGM-Risico-Inventarisatie en –Evaluatie hanteren
  • Materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen van de zzp’er moeten gekeurd zijn conform vraag 10.2 van de VCA
  • Als hoofdaannemer toetst u of de werkzaamheden van de zzp’er voldoen aan de eisen van VCA op de werkvloer. U moet dit ook kunnen aantonen

Zzp’er of werknemer?
Wanneer een zzp’er zich niet als onderaannemer, maar als (tijdelijke) medewerker verhuurt, gelden voor hem alle regels en voorwaarden zoals die gelden voor uitzendkrachten of medewerkers.