Home / Voor aannemers / Verificatie certificaten & diploma's

Wanneer u twijfelt over de echtheid of geldigheid van een diploma (B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU) of certificaat (uit de SSVV Opleidingengids) kunt u dit controleren. Alle diploma’s ná 01-04-2011 en alle persoonscertificaten staan geregistreerd in het Centraal Diploma Register. 

Geldige VCA-diploma’s
Geldige diploma’s dragen het VCA/VCU-logo, de vermelding ‘Basisveiligheid VCA’,  ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA’ of ‘Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU’ en de naam van het Examencentrum VCA. Als de datum van uitgifte na 1 januari 2004 is, kunt u het document verifiëren in het Centraal Diploma Register (CDR).

Naar het CDR

Datum uitgifte vóór 1-1-2004
Ook veel diploma’s met een uitgiftedatum van vóór 1-1-2004 staan geregistreerd in het CDR. Als dat niet het geval is, dan kunt u het diploma uitsluitend verifiëren bij

  • De certificatie-instelling die het diploma heeft verstrekt en niet het VCA-examencentrum
  • VCA Infra 

In die gevallen waarin verificatie niet mogelijk is wordt medewerkers aanbevolen uiterlijk binnen drie maanden examen te doen voor een nieuw VCA-diploma.

Certificaten SSVV Opleidingengids
Ook certificaten van de SSVV Opleidingengids (SOG) staan geregistreerd in het CDR. Meer informatie over deze certificaten vindt u bij VCA Infra.

Naar het CDR

VCA Infra

Kwalificaties België
België heeft een eigen Centraal Diploma Register. Diploma’s (B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU) en certificaten van de ‘registertaken´(in Nederland de GORW/SOG-certificaten) die uitgegeven zijn in de afgelopen tien jaar kunt u hierin verifiëren.

Naar CDR België

Verificatie Duitse SCC-certificaten
SCC-persooncertificaten ‘Operativ tätigen Mitarbeitern SCC’ en ‘Führungskräften der operativen Ebene SCC’ voorzien van het SCC-logo kunt u op echtheid en correctheid toetsen bij bevoegde certificatie-instellingen. Let op:

  • Alleen SCC-certificaten gebaseerd op document 017 of 018 van U-SK-SCC van DAkkS/TGA mét SCC-logo worden in Nederland erkend.
  • SCC persoonscertificaten gebaseerd op document 016 van U-SK-SCC van DAkkS / TGA hebben in Nederland geen geldigheid in VCA/SCC-verband. Dergelijke certificaten kunnen en mogen nooit voorzien zijn van het SCC-logo.

Bekijk de lijst met bevoegde SCC certificatie-instellingen

Fraude
Helaas komt het soms voor dat er wordt gefraudeerd met opleidingen of examens. In onze nieuwsberichten houden we u hierover op de hoogte.

Naar het Nieuwsarchief

Vermoed u fraude met diploma's of certificaten SSVV Opleidingengids? Dan kunt u dit melden bij het fraudemeldpunt van VCA Infra.

Naar het fraudemeldpunt