Home / Voor medewerkers / B-VCA

Met het B-VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. U geeft daarmee dus aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.  

Wie?
Als u aan de slag gaat voor een aannemer, dan moet u in de meeste gevallen een B-VCA diploma hebben. Bijvoorbeeld als u op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving werkt. 

Waarom?
Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een B-VCA diploma op zak weet u wat er van u verwacht wordt.

Wat houdt B-VCA in?
De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Geaccepteerde kwalificaties
Voor B-VCA geldt dat Belgische en Duitse certificaten, diploma's of attesten met het VCA- of SCC-woord-/beeldmerk als gelijkwaardig geaccepteerd kunnen worden. Iemand met een MVK- of HVK-diploma is vrijgesteld van B-VCA op voorwaarde dat hij het vak praktiseert.

Opleiding
De SSVV hecht belang aan een goede opleiding, maar die is niet verplicht om examen te kunnen doen. U bent vrij om zelf een opleidingsinstituut te zoeken. Let daarbij op dat de opleiding rekening houdt met:


Examen doen
Als u zichzelf voor een examen wilt aanmelden moet u contact opnemen met een van de erkende Examencentra VCA. De examens vinden dagelijks en door het hele land plaats.

Let op!
B-VCA is persoonsgebonden en u hoort dus het originele diploma te krijgen. Een kopie is voor uw werkgever. 

Overzicht erkende exameninstellingen op de VCA Examenbank 

Veel gestelde vragen VCAdiploma’s en -examens op de VCA Examenbank