Home / Voor medewerkers / Over uw diploma

Hoe kunt u nagaan of en hoe lang uw B-VCA-, VOL-VCA-, VIL-VCU-diploma of certificaat SSVV Opleidingengids nog geldig is? Wat kunt u doen als u uw diploma kwijt bent en in welke landen wordt uw diploma erkend? 

Geldigheid VCA-diploma
Een VCA-diploma is tien jaar geldig. Daarna moet het examen opnieuw worden afgelegd. Alle VCA-diploma’s die na 1 januari 2004 zijn uitgegeven staan vermeld in het Centraal Diploma Register VCA. Daarin kunt u dus opzoeken of uw diploma nog geldig is. Voor informatie over de geldigheid van oudere diploma’s kunt u contact opnemen met de VCA Examenbank.

Geldigheid certificaat SSVV Opleidingengids
Certificaten van de SSVV Opleidingengids zijn één tot maximaal vijf jaar geldig; dit varieert per certificaat. Meer informatie hierover vindt u bij de VCA Examenbank

Ik ben mijn Diploma kwijt, waar kan ik een duplicaat aanvragen?
Het is niet mogelijk een duplicaat aan te vragen. Toch kunt u wel aantonen dat u het diploma gehaald hebt: als u bent opgenomen in het Centraal Diploma Register VCA en u kunt zich legitimeren dan is dit voldoende.

Onder welke voorwaarden kan ik een nieuw diploma krijgen?
Het verstrekken van een nieuw diploma is binnen het VCA-stelsel alleen toegestaan door erkende Examencentra VCA:

  • Als een geslaagde kandidaat bij controle van het diploma merkt dat de gegevens op het diploma niet kloppen (bijvoorbeeld: naam komt niet overeen met gegevens in het identiteitsbewijs). In dat geval mag uitsluitend het examencentrum dat het diploma verstrekt heeft een nieuw exemplaar aan de kandidaat geven en pas na het innemen van het verkeerde originele diploma.
  • Bij officiële naamswijziging kandidaat.

Erkenning in het buitenland
Uw Nederlandse diploma of persoonscertificaat wordt doorgaans ook door de opdrachtgevers in België en Duitsland erkend. Voor andere landen geldt geen wederzijdse erkenning van veiligheidsopleidingen.

Naar het Centraal Diploma Register VCA

Naar de VCA Examenbank