Home / Voor medewerkers / VIL-VCU

Bent u intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau? Dan moet u beschikken over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU). Daarmee geeft u aan dat u weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven.

Waarom?
Uw opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VIL-VCU diploma op zak weet u waar u op moet letten bij het zoeken van uitzendkrachten voor uw VCA-gecertificeerde opdrachtgevers.

Wat houdt VIL-VCU in?
VIL-VCU is voor een groot deel gelijk aan VOL-VCA en bevat daarnaast ook unieke, op de intercedenten toegesneden kennis. Denk aan wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie ‘inlener - uitzendorganisatie – uitleenkracht’. De leerstof die niet van toepassing is op intercedenten die uitsluitend op kantoor werken, zoals taakrisicoanalyses of ongevallenonderzoek, is niet opgenomen in VIL-VCU.

Geaccepteerde kwalificaties
Voor VIL-VCU geldt dat Belgische en Duitse certificaten, diploma's of attesten met het VCA- of SCC-woord-beeldmerk als gelijkwaardig geaccepteerd kunnen worden. Iemand met een MVK- of HVK-diploma is vrijgesteld van VIL-VCU op voorwaarde dat hij het vak praktiseert.

Opleiding
De SSVV hecht belang aan een goede opleiding, maar die is niet verplicht om examen te kunnen doen. U bent vrij om zelf een opleidingsinstituut te zoeken. Let daarbij op dat de opleiding rekening houdt met:Examen doen
Als u zich zelf voor een examen wilt aanmelden moet u contact opnemen met een van de erkende Examencentra VCA. De examens vinden dagelijks en door het hele land plaats.

Let op!
VIL-VCU is persoonsgebonden en u hoort dus het originele diploma te krijgen. Een kopie is voor uw werkgever.
 
Overzicht erkende exameninstellingen op de VCA Examenbank

Veel gestelde vragen VCA diploma’s en examens op de VCA Examenbank