Home / Voor opdrachtgevers / Certificering
Om een VCO-certificaat te verkrijgen moet u als opdrachtgever vijf stappen doorlopen. Dit stappenplan geeft inzicht in wat er moet gebeuren voordat uw bedrijf in aanmerking komt voor certificatie.

Stap 1: Bepalen of het bedrijf in aanmerking komt
In de eerste stap wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor een VCO-certificaat. VCO is bedoeld voor opdrachtgevers die risicovolle werkzaamheden laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op eigen of andere locaties.

Stap 2: Opstellen actiepunten VGM-beheersysteem
Vervolgens stelt u actiepunten op om uw VGM-beheersysteem te ontwikkelen of te verbeteren. (VGM = Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Hiertoe stelt u eerst uw startpunt vast: voldoet uw organisatie misschien nu al aan sommige eisen voor het VGM-beheersysteem? En aan welke onderdelen moet nog worden gewerkt?

Bestel de VGM Checklist Opdrachtgevers

Stap 3: Uitvoeren actiepunten VGM-beheersysteem
Hier begint u aan de uitvoering van de actiepunten die u in de vorige stap heeft opgesteld. U werkt in deze stap toe naar een goed functionerend VGM-beheersysteem.

Stap 4: Uitvoeren van een interne audit
Nadat alle actiepunten voor het behalen van een certificaat gedurende zes maanden effectief zijn geïmplementeerd, wordt een interne audit uitgevoerd.

Stap 5: Aanvraag VCO-certificaat
Als u stap 1 tot en met 4 goed heeft doorlopen, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Als u voldoet aan de eisen krijgt u een certificaat. Bij tekortkomingen krijgt u de gelegenheid verbeteringen aan te brengen.

Overzicht van erkende certificatie-instellingen

Download het uitgebreidere stappenplan ‘Op weg naar het VCO-certificaat’