Home / Voor opdrachtgevers / Wat is VCO?
Werkt u met VCA gecertificeerde aannemers en wilt u daar als opdrachtgever optimaal van profiteren? Dan is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid. Met een VCO-certificaat laat u zien een opdrachtgever te zijn die belang hecht aan een veilige werksituatie. 

Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Opdrachtgevers
VCO staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Opdrachtgevers en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu.

Voor wie?
De VCO is er voor opdrachtgevers die de juiste voorwaarden willen scheppen om VCA-gecertificeerde aannemers, die voor hen of op hun terrein risicovolle werkzaamheden uitvoeren, tot optimale VGM-prestaties te kunnen laten komen. De VCO stelt eisen en geeft invulling aan het leiderschap dat de opdrachtgever in deze situatie dient te tonen. Op die manier kunt u heel effectief samenwerken met uw aannemer. Uitgangspunt is dat u als VCO-gecertificeerd bedrijf een VGM-beheersysteem heeft dat tenminste voldoet aan de eisen van VCA.

Stichting Samenwerken Voor Veiligheid
Het VCO-systeem is net als VCA ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Binnen de SSVV zorgt het Centraal College van Deskundigen VCA voor de juiste procedures en toepassing van het systeem.  

Hoe laat ik mij certificeren?