Home / Voor uitzendorganisaties / Veiligheidspaspoort

Met het Veiligheidspaspoort laten de medewerkers die u uitzendt zien dat zij goed getrainde vakmensen zijn, die veilig kunnen werken. Ook enkele medische gegevens maken deel uit van het paspoort; hiermee toont de uitzendkracht dat zijn gezondheid het toelaat om bepaald werk te doen.  

Waarom?
Uw opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Zij verlangen dit ook van het personeel dat u uitzendt. Daarom bestaat sinds 1998 het Veiligheidspaspoort. Hiermee laten uw uitzendkrachten zien dat ze veilig kunnen werken en hun gezondheid het toelaat om bepaald werk te doen. Dit document stelt opdrachtgevers in staat om de gegevens aan de poort of op het werkterrein te controleren. Het Veiligheidspaspoort is drietalig (Engels, Nederlands en Frans) en zowel in Nederland als in België geldig.

Wat staat er in?
Het Veiligheidspaspoort is een persoonlijk document waarin alle relevante (veiligheids)opleidingen en werkervaring van de houder zijn vastgelegd. Daarnaast kunnen er ook medische gegevens in staan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Veiligheidscursussen
  • Arbo-trainingen
  • Medische onderzoeken
  • Vaccinaties

Onderdeel van VCU-certificering
In het VCU-certificeringstraject wordt het Veiligheidspaspoort beschouwd als een handig en effectief hulpmiddel waarmee u kunt controleren of uw gedetacheerde medewerkers de noodzakelijke opleidingen en instructies hebben gevolgd. En of ze voor bepaalde risico's medisch geschikt zijn verklaard en regelmatig worden gecontroleerd. Hoewel het Veiligheidspaspoort in het kader van VCU niet verplicht is, wordt de invoering en het gebruik ervan sterk aangemoedigd.

Veiligheidspaspoort aanvragen
Samen met uw uitzendkrachten bent u er verantwoordelijk voor dat het Veiligheidspaspoort op de juiste manier wordt ingevuld. Medische gegevens worden ingevuld door u als werkgever, een arts of een verpleegkundige. Uw uitzendkracht moet ervoor zorgen dat hij of zij de juiste gegevens aanlevert.

Digitaal paspoort
Omdat de kans groot is dat het papieren veiligheidspaspoort in de toekomst vervangen wordt door een digitaal systeem, is het Centraal Diploma Register geïntroduceerd. In dat systeem kunt u ook opzoeken of uw medewerker of uitzendkracht de juiste diploma’s heeft. 

Vraag het Veiligheidspaspoort aan

Naar het Centraal Diploma Register