Home / Voor uitzendorganisaties / Verificatie certificaten & diploma’s

Wanneer u twijfelt over de echtheid of geldigheid van een diploma of certificaat (VCA, VCU, VCO of SSVV Opleidingengids) kunt u dit controleren. Hiervoor dienen het  Centraal Diploma Register en de lijst VCA gecertificeerde bedrijven.  
 
VCA/VCU/VCO-certificaten
Alle bedrijven die een VCA-, VCO- of VCU-certificaat hebben, staan bij ons geregistreerd. In de lijst gecertificeerde bedrijven kunt u opzoeken of een organisatie de juiste papieren heeft. 

Zoeken in Gecertificeerde bedrijven

Geldige VCA-diploma’s
Geldige diploma’s dragen het VCA/VCU-logo, de vermelding ‘Basisveiligheid VCA’,  ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA’ of ‘Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU’ en de naam van het Examencentrum VCA. Als de datum van uitgifte van na 1 januari 2004 was, kunt u het document verifiëren in het Centraal Diploma Register (CDR).

Naar het CDR

Datum uitgifte vóór 1-1-2004
Een beperkt aantal diploma’s met een uitgiftedatum van vóór 1-1-2004 staat geregistreerd in het CDR. Voor zover dat niet het geval is, kunt u het diploma verifiëren bij:

  • De certificatie-instelling die het diploma heeft verstrekt
  • VCA Infra

Certificaten SSVV Opleidingengids en GORW
Ook certificaten van de SSVV Opleidingengids (SOG) en GORW staan geregistreerd in het CDR. Meer informatie over deze certificaten vindt u bij VCA Infra.

Naar het CDR

Naar de VCA Infra

Kwalificaties België
België heeft een eigen Centraal Diploma Register. De volgende diploma’s en certificaten die zijn uitgegeven in de afgelopen tien jaar zijn hierin te verifiëren:

  • B-VCA
  • VOL-VCA
  • VIL-VCU
  • Certificaten van de ‘registertaken’ (in Nederland de GORW/SOG-certificaten)

Naar CDR België

Verificatie Duitse SCC-certificaten
SCC-persooncertificaten ‘Operativ tätigen Mitarbeitern SCC’ en ‘Führungskräften der operativen Ebene SCC’ voorzien van het SCC-logo kunt op echtheid en correctheid toetsen bij bevoegde certificatie-instellingen. Let op:

  • Alleen SCC-certificaten gebaseerd op document 017 of 018 van U-SK-SCC van DAkkS/TGA mét SCC-logo kunnen in Nederland worden erkend.
  • SCC persoonscertificaten gebaseerd op document 016 van U-SK-SCC van DAkkS / TGA hebben in Nederland geen geldigheid in VCA/SCC-verband. Dergelijke certificaten zullen ook nooit kunnen zijn voorzien van het SCC-logo.

Bekijk de lijst met bevoegde SCC certificatie-instellingen

Fraude
Helaas komt het soms voor dat er wordt gefraudeerd met opleidingen of examens. In onze nieuwsberichten houden we u hierover op de hoogte.

Naar het Nieuwsarchief

Vermoed u fraude met diploma's of certificaten SSVV Opleidingengids? Dan kunt u dit melden bij het fraudemeldpunt van de VCA Infra.

Naar het fraudemeldpunt