SSVV neemt maatregelen vanwege coronavirus (laatste update: 21 december)

Het kabinet heeft maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In dit bericht vertellen we hoe de SSVV hiermee omgaat.

Laatste update: 28 november 2021

Voor de meest recente update: klik hier.

Certificatie

De erkende certificatie-instellingen volgen het protocol van de Raad voor Accreditatie voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. Op basis hiervan bepalen zij in hoeverre en in welke vorm audits kunnen doorgaan en hoe zij omgaan met VCA-, VCO- en VCU-certificaten die tijdens de coronacrisis verlopen of zijn verlopen.

Dispensatie voor diploma's en certificaten uit het Centraal Diploma Register (inmiddels verlopen)

Diplomahouders van wie het diploma in de periode 15 december 2020 tot en met 20 april 2021 verliep en die vanwege de actuele situatie rond het coronavirus geen examen konden of wilden doen, kregen dispensatie tot 1 juli 2021. Tijdens deze periode mochten de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken. Deze regeling, die ook gold voor medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moesten halen, is inmiddels verlopen.