Vragen en antwoorden coronavirus

Op deze pagina vindt u een overzicht van vragen die we naar aanleiding van het coronavirus hebben gekregen, met daarbij onze antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur hem dan naar info@ssvv.nl, zodat wij hem in het overzicht kunnen opnemen.

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 15 december 2020 om 14:15 uur.

Geldigheid van diploma's en dispensatie

 1. Mijn diploma is vlak voor de aankondiging van jullie dispensatieregeling verlopen. Kunnen jullie voor mij een uitzondering maken?
  Nee, dat is helaas niet mogelijk. U heeft in principe voldoende gelegenheid gehad om voor de verloopdatum van uw diploma examen te doen. We snappen dat dit een vervelende situatie voor u is, maar we moeten ergens de grens trekken.

Opleidingen en examens

 1. Gaan VCA-opleidingen en -examens de komende periode door?
  Dit kunt u navragen bij uw opleider of examencentrum.

Voldoen aan de VCA-eisen

 1. Ons bedrijf gaat vanwege het coronavirus de komende periode de werkplekinspecties tot een minimum beperken. Hoe kijken jullie vanuit VCA naar dit besluit?
  In hoofdstuk 7 van de VCA-checklist staat dat een operationeel leidinggevende (of een operationeel medewerker onder verantwoordelijkheid van een operationeel leidinggevende) tenminste één keer per maand per operationele werkplek een inspectie moet uitvoeren. Met de uiste voorzorgsmaatregelen zijn werkplekinspecties in principe weer gewoon mogelijk. Mocht u toch aarzelingen hebben, dan kunt u in overleg met uw certificatie-instelling eventueel een alternatieve invulling bedenken.

Certificatie

 1. Bedrijven zeggen geplande audits vanwege het coronavirus af. Als certificatie-instelling kunnen we audits deels op afstand uitvoeren. Het deel dat we op locatie moeten doen, zou dan later kunnen. Wat is het beleid van de SSVV op dit gebied?
  De erkende certificatie-instellingen volgen het protocol van de Raad voor Accreditatie voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. Op basis hiervan bepalen zij in hoeverre en in welke vorm audits kunnen doorgaan.
 2. Ons bedrijf heeft een hercertificatie-audit gepland. Hoe moeten we daarmee omgaan met alle ontwikkelingen rond het coronavirus?
  Dit bepaalt u in overleg met uw certificatie-instelling.
 3. Mijn certificatie-instelling kan de hercertificatie-audit vanwege het coronavirus niet volledig uitvoeren. Is jullie dispensatieregeling voor VCA-diploma's ook van toepassing op VCA-bedrijfscertificaten en mogen wij de hercertificatie uitstellen?
  Onze - inmiddels verlopen - dispensatieregeling gold alleen voor diploma's uit het Centraal Diploma Register. Voor certificatie volgen de erkende certificatie-instellingen het protocol van de Raad voor Accreditatie voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. Op basis hiervan kan uw certificatie-instelling bepalen in hoeverre en in welke vorm audits kunnen doorgaan, en dus ook of uw hercertificatie-audit kan worden uitgesteld.
 4. Mag een certificatie-instelling remote auditing technieken toepassen bij projectbezoeken?
  Volgens de richtlijnen van het International Accredition Forum (IAF) mogen certificatie-instellingen niet op afstand beoordelen of een bedrijf zijn VGM-beheersysteem actief toepast. Hoewel het IAF in verband met de situatie rond het coronavirus uitzonderingen toestaat, vindt de SSVV dat certificatie-instellingen altijd een fysiek projectbezoek moeten uitvoeren. Het kan voorkomen dat tijdens het projectbezoek duidelijk wordt dat een onderdeel van de audit niet, niet goed of niet veilig kan worden uitgevoerd, zelfs niet met extra voorzorgsmaatregelen. De certificatie-instelling kan dan besluiten voor dat specifieke onderdeel een remote auditing techniek in te zetten. De certificatie-instelling houdt hierop scherp toezicht, zodat de kwaliteit van het auditresultaat gewaarborgd blijft.

  Een voorbeeld van een remote auditing techniek is het bekijken van beeldmateriaal. Een bedrijf kan zijn arbeidsmiddelen bijvoorbeeld met de mobiele telefoon filmen, zodat de certificatie-instelling op basis hiervan op afstand de keuringsstatus kan vaststellen.