Vragen en antwoorden coronavirus

Op deze pagina vindt u een overzicht van de vragen die we naar aanleiding van het coronavirus hebben gekregen, met daarbij onze antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur hem dan naar info@ssvv.nl, zodat wij hem in het overzicht kunnen opnemen.

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 20 mei 2020 om 12:20 uur.

Geldigheid van diploma's en dispensatie

 1. Kan de geldigheid van VCA-diploma’s die de komende periode vervallen, worden verlengd?Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen voorlopig dispensatie tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
 2. Klopt het dat de dispensatieregeling geldt voor alle verlopen diploma’s en voor nieuwe medewerkers die hun VCA-diploma nog moeten halen?
  Nee, dit klopt niet helemaal. De dispensatieregeling geldt voor alle diploma's uit het Centraal Diploma Register die na 12 maart 2020 verlopen of zijn verlopen, en voor medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die conform de eisen van VCA en VCU binnen drie maanden na hun indiensttreding een diploma moeten hebben.
 3. Vallen mensen die hun SOG-diploma nog moeten halen onder de dispensatieregeling?
  Nee. De regeling geldt alleen voor mensen met een SOG-diploma uit het Centraal Diploma Register (petrochemie of steigerbouw) dat na 12 maart 2020 verloopt of is verlopen. Er is geen dispensatie voor mensen die nog geen SOG-diploma hebben. Het gaat immers om specifieke risicovolle taken en daar is het extra belangrijk dat mensen gekwalificeerd zijn om die taken uit te voeren.
 4. Hoe kan ik nagaan of iemand onder de dispensatieregeling valt?
  U kunt dit controleren in het Centraal Diploma Register (CDR). Het CDR geeft bij diploma's die na 12 maart zijn verlopen de volgende melding: 'Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken'.
 5. Mijn VCA-diploma is begin dit jaar verlopen. Ik heb vanaf vorig jaar ziek thuis gezeten met een burn-out, en ben sinds kort weer aan het werk. Ik heb mij al een hele tijd geleden ingeschreven voor een VCA-examen eind maart. Dat gaat nu niet door vanwege de coronacrisis. Ik kan dus niet aan het werk omdat ik geen geldig diploma heb, maar kan ook geen beroep doen op de dispensatieregeling omdat mijn diploma al voor 12 maart is verlopen. Hoe gaan jullie daarmee om?
  We snappen dat dit een lastige situatie voor u is. Helaas kunnen we onze algemene dispensatieregeling niet op individuele gevallen aanpassen. U zou met uw opdrachtgever kunnen overleggen of hij, bij wijze van noodmaatregel, vanwege uw specifieke situatie een uitzondering wil maken.
 6. Wanneer wij als VCA-gecertificeerd bedrijf nieuwe mensen aannemen die geen VCA-diploma hebben, vallen die dan onder jullie dispensatieregeling?
  Ja. De dispensatieregeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij succesvol examen hebben kunnen doen.
 7. Ik ben zzp'er en heb nog geen VCA-diploma. Ik heb dat wel nodig om aan de slag te kunnen, maar alle examens worden zo'n beetje uitgesteld. Nu hoorde ik dat er voor mensen die nieuw in dienst zijn van een VCA-gecertificeerd bedrijf, een dispensatieregeling is. Zij kunnen dan tijdelijk onder verantwoordelijkheid van een collega met VOL-VCA werken. Is zoiets voor ons als ingehuurde krachten ook mogelijk?
  Ja. De dispensatieregeling geldt onder andere voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Indiensttreding hoeft niet per se over loondienst te gaan. Een zzp'er die op urenbasis zonder prestatieafspraken gaat werken voor een bedrijf en qua arbeidsomstandigheden meedraait met de andere medewerkers, hoeft wat ons betreft niet anders te worden behandeld dan iemand in loondienst. Voorwaarde is inderdaad wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) u bij het werk begeleidt tot het moment dat u succesvol examen hebt kunnen doen.
 8. Geldt de dispensatieregeling van de SSVV ook voor flexwerkers?
  Ja. De dispensatieregeling geldt onder andere voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Indiensttreding hoeft niet per se over loondienst te gaan. Een flexwerker die qua arbeidsomstandigheden meedraait met andere medewerkers, hoeft wat ons betreft niet anders te worden behandeld dan iemand in loondienst. Voorwaarde is inderdaad wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hem bij het werk begeleidt tot het moment dat hij succesvol examen heeft kunnen doen.
 9. Mijn diploma is voor 13 maart verlopen. Val ik nu wel of niet onder de dispensatieregeling?
  De dispensatieregeling geldt voor diploma's die na 12 maart (dus vanaf 13 maart) zijn verlopen. Als uw diploma vóór 13 maart is verlopen, valt u dus niet onder de dispensatieregeling.

Opleidingen en examens

 1. Gaan de geplande VCA-opleidingen de komende periode nog door?
  De SSVV adviseert alle opleiders dringend om groepsgewijze, fysieke VCA- en SOG-opleidingen uit te stellen tot 1 juni 2020.
 2. Gaan de geplande VCA-examens de komende periode nog door?
  De SSVV adviseert alle examencentra dringend om groepsgewijze, fysieke VCA- en SOG-examens uit te stellen tot 1 juni 2020. De erkende examencentra werken aan gezamenlijke uitgangspunten om groepsexamens vanaf 1 juni op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden.
 3. Als onderdeel van de dispensatieregeling vraagt u mensen hun examen op tijd in te plannen, ook zolang het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Moeten wij nu al nieuwe examens en cursussen gaan plannen voor de mensen van wie het VCA-diploma de komende periode verloopt? Het lijkt ons verstandiger dit pas te doen zodra de overheid weer 'groen licht' heeft gegeven. Anders blijven we maar plannen en annuleren.
  U mag dit natuurlijk zelf bepalen. Onze oproep om op tijd te blijven inplannen is vooral bedoeld om te voorkomen dat er op enig moment een run op examens ontstaat die zo groot is dat de opleiders en examencentra het niet meer aankunnen.
 4. Wij zijn een bouw- en installatiebedrijf uit het oosten van het land. Nu zijn alle VCA-trainingen die we hadden gepland staan afgezegd in verband met het coronavirus. Wij hebben alle begrip voor deze beslissing, maar vinden het wel vervelend dat een aantal (nieuwe) collega’s zonder VCA-diploma op de bouw rondloopt. Is het ook mogelijk om deze mensen online examen te laten doen?
  De SSVV heeft een dispensatieregeling voor mensen met een diploma dat na 12 maart 2020 verloopt of is verlopen, en voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die conform de eisen van VCA binnen drie maanden na hun indiensttreding een VCA-diploma moeten hebben. U zou eerst kunnen kijken of de genoemde collega's daaronder vallen. Voor de vraag of een online VCA-examen mogelijk is, verwijzen we u naar de erkende examencentra. Voor zover wij weten is die mogelijkheid er (nog) niet.
 5. Kan ik, nu veel groepsexamens worden geannuleerd, een individueel privé-examen doen?
  U kunt aan de erkende examencentra vragen of dit tot de mogelijkheden behoort.

Voldoen aan de VCA-eisen

 1. Medewerkers van ons moeten binnenkort examen doen. Een aantal van hen heeft nog geen VCA-diploma. Als zij vanwege het coronavirus geen examen kunnen doen, voldoen zij mogelijk niet aan de eis van VCA dat medewerkers binnen drie maanden na hun indiensttreding een VCA-diploma moeten hebben. Kan deze eis voor deze groep worden versoepeld?
  De eis wordt niet versoepeld, maar voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen, is er wel een dispensatieregeling. Zij krijgen voorlopig dispensatie tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de medewerkers tijdelijk zonder VCA-diploma werken. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.
 2. Ons bedrijf kan vanwege het coronavirus de komende periode geen toolboxmeetings in groepen houden. Hoe kijken jullie vanuit VCA naar dit besluit?
  In hoofdstuk 4 van de VCA-checklist staat dat toolboxmeetings standaard in de vorm van een bijeenkomst moeten worden gegeven. Bedrijven kunnen dit bij wijze van uitzondering op een andere manier organiseren. Ze moeten dit dan wel onderbouwen. De uitbraak van het coronavirus is wat ons betreft voldoende onderbouwing. U moet zich wel houden aan het minimumaantal toolboxmeetings (of alternatieven) per jaar.
 3. Ons bedrijf gaat vanwege het coronavirus de komende periode de werkplekinspecties tot een minimum beperken. Hoe kijken jullie vanuit VCA naar dit besluit?
  In hoofdstuk 7 van de VCA-checklist staat dat een operationeel leidinggevende (of een operationeel medewerker onder verantwoordelijkheid van een operationeel leidinggevende) tenminste één keer per maand per operationele werkplek een inspectie moet uitvoeren. Zolang de beperkende overheidsmaatregelen vanwege de coronacrisis gelden, kunt u hiervoor in overleg met uw certificatie-instelling een alternatieve invulling bedenken.

Certificatie

 1. Bedrijven zeggen geplande audits vanwege het coronavirus af. Als certificatie-instelling kunnen we audits deels op afstand uitvoeren. Het deel dat we op locatie moeten doen, zou dan later kunnen. Wat is het beleid van de SSVV op dit gebied?
  De erkende certificatie-instellingen volgen het protocol van de Raad voor Accreditatie voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. Op basis hiervan bepalen zij in hoeverre en in welke vorm audits kunnen doorgaan.
 2. Ons bedrijf heeft een hercertificatie-audit gepland. Hoe moeten we daarmee omgaan met alle ontwikkelingen rond het coronavirus?
  Dit bepaalt u in overleg met uw certificatie-instelling.
 3. Mijn certificatie-instelling kan de hercertificatie-audit vanwege het coronavirus niet volledig uitvoeren. Is jullie dispensatieregeling voor VCA-diploma's ook van toepassing op VCA-bedrijfscertificaten en mogen wij de hercertificatie uitstellen?
  Nee, de dispensatieregeling geldt alleen voor diploma's uit het Centraal Diploma Register. Voor certificatie volgen de erkende certificatie-instellingen het protocol van de Raad voor Accreditatie voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. Op basis hiervan kan uw certificatie-instelling bepalen in hoeverre en in welke vorm audits kunnen doorgaan, en dus ook of uw hercertificatie-audit kan worden uitgesteld.