Vragen en antwoorden coronavirus

Op deze pagina vindt u een overzicht van de vragen die we naar aanleiding van het coronavirus hebben gekregen, met daarbij onze antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur hem dan naar info@ssvv.nl, zodat wij hem in het overzicht kunnen opnemen.

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 29 juni 2020 om 15:00 uur.

Geldigheid van diploma's en dispensatie

 1. Kan de geldigheid van VCA-diploma’s die de komende periode vervallen, worden verlengd?Diplomahouders van wie het diploma tussen 13 maart en 1 juli 2020 verloopt, krijgen voorlopig dispensatie tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken. Diplomahouders van wie het diploma vanaf 1 juli verloopt, moeten voor de verloopdatum gewoon weer examen doen.
 2. Klopt het dat de dispensatieregeling geldt voor alle verlopen diploma’s en voor nieuwe medewerkers die hun VCA-diploma nog moeten halen?
  Nee, dit klopt niet helemaal. De dispensatieregeling geldt voor alle diploma's uit het Centraal Diploma Register die tussen 13 maart en 1 juli 2020 verlopen (dispensatie tot uiterlijk 1 september 2020), en voor medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die conform de eisen van VCA en VCU binnen drie maanden na hun indiensttreding een diploma moeten hebben (dispensatie tot uiterlijk 1 juli 2020).
 3. Vallen mensen die hun SOG-diploma nog moeten halen onder de dispensatieregeling?
  Nee. De regeling geldt alleen voor mensen met een SOG-diploma uit het Centraal Diploma Register (petrochemie of steigerbouw) dat tussen 13 maart en 1 juli 2020 verloopt. Er is geen dispensatie voor mensen die nog geen SOG-diploma hebben. Het gaat immers om specifieke risicovolle taken en daar is het extra belangrijk dat mensen gekwalificeerd zijn om die taken uit te voeren.
 4. Hoe kan ik nagaan of iemand onder de dispensatieregeling valt?
  U kunt dit controleren in het Centraal Diploma Register (CDR). Het CDR geeft bij diploma's die tussen 13 maart en 1 juli 2020 zijn verlopen de volgende melding: 'Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken'.
 5. Wanneer wij als VCA-gecertificeerd bedrijf nieuwe mensen aannemen die geen VCA-diploma hebben, vallen die dan onder jullie dispensatieregeling?
  Ja. De dispensatieregeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Zij krijgen dispensatie tot uiterlijk 1 juli 2020 en moeten voor die datum dus hun diploma halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij succesvol examen hebben kunnen doen.
 6. Ik ben zzp'er en heb nog geen VCA-diploma. Ik heb dat wel nodig om aan de slag te kunnen, maar alle examens worden zo'n beetje uitgesteld. Nu hoorde ik dat er voor mensen die nieuw in dienst zijn van een VCA-gecertificeerd bedrijf, een dispensatieregeling is. Zij kunnen dan tijdelijk onder verantwoordelijkheid van een collega met VOL-VCA werken. Is zoiets voor ons als ingehuurde krachten ook mogelijk?
  Ja. De dispensatieregeling geldt onder andere voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Zij krijgen dispensatie tot uiterlijk 1 juli 2020. Indiensttreding hoeft niet per se over loondienst te gaan. Een zzp'er die op urenbasis zonder prestatieafspraken gaat werken voor een bedrijf en qua arbeidsomstandigheden meedraait met de andere medewerkers, hoeft wat ons betreft niet anders te worden behandeld dan iemand in loondienst. Voorwaarde is inderdaad wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) u bij het werk begeleidt tot het moment dat u succesvol examen hebt kunnen doen.
 7. Geldt de dispensatieregeling van de SSVV ook voor flexwerkers?
  Ja. De dispensatieregeling geldt onder andere voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Zij krijgen dispensatie tot uiterlijk 1 juli 2020. Indiensttreding hoeft niet per se over loondienst te gaan. Een flexwerker die qua arbeidsomstandigheden meedraait met andere medewerkers, hoeft wat ons betreft niet anders te worden behandeld dan iemand in loondienst. Voorwaarde is inderdaad wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hem bij het werk begeleidt tot het moment dat hij succesvol examen heeft kunnen doen.
 8. Mijn diploma is voor 13 maart verlopen. Val ik nu wel of niet onder de dispensatieregeling?
  De dispensatieregeling geldt voor diploma's die tussen 13 maart en 1 juli 2020 verlopen. Als uw diploma vóór 13 maart is verlopen, valt u dus niet onder de dispensatieregeling.

Opleidingen en examens

 1. Gaan VCA-opleidingen en -examens de komende periode nog door?
  Dit kunt u navragen bij uw opleider of examencentrum. Met de recente versoepelingen zijn er steeds meer mogelijkheden om een opleiding te volgen of om examen te doen.

Voldoen aan de VCA-eisen

 1. Ons bedrijf gaat vanwege het coronavirus de komende periode de werkplekinspecties tot een minimum beperken. Hoe kijken jullie vanuit VCA naar dit besluit?
  In hoofdstuk 7 van de VCA-checklist staat dat een operationeel leidinggevende (of een operationeel medewerker onder verantwoordelijkheid van een operationeel leidinggevende) tenminste één keer per maand per operationele werkplek een inspectie moet uitvoeren. Met de recente versoepelingen zijn werkplekinspecties - met de juiste voorzorgsmaatregelen - in principe weer gewoon mogelijk. Mocht u toch aarzelingen hebben, dan kunt u in overleg met uw certificatie-instelling eventueel een alternatieve invulling bedenken.

Certificatie

 1. Bedrijven zeggen geplande audits vanwege het coronavirus af. Als certificatie-instelling kunnen we audits deels op afstand uitvoeren. Het deel dat we op locatie moeten doen, zou dan later kunnen. Wat is het beleid van de SSVV op dit gebied?
  De erkende certificatie-instellingen volgen het protocol van de Raad voor Accreditatie voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. Op basis hiervan bepalen zij in hoeverre en in welke vorm audits kunnen doorgaan.
 2. Ons bedrijf heeft een hercertificatie-audit gepland. Hoe moeten we daarmee omgaan met alle ontwikkelingen rond het coronavirus?
  Dit bepaalt u in overleg met uw certificatie-instelling.
 3. Mijn certificatie-instelling kan de hercertificatie-audit vanwege het coronavirus niet volledig uitvoeren. Is jullie dispensatieregeling voor VCA-diploma's ook van toepassing op VCA-bedrijfscertificaten en mogen wij de hercertificatie uitstellen?
  Nee, de dispensatieregeling geldt alleen voor diploma's uit het Centraal Diploma Register. Voor certificatie volgen de erkende certificatie-instellingen het protocol van de Raad voor Accreditatie voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. Op basis hiervan kan uw certificatie-instelling bepalen in hoeverre en in welke vorm audits kunnen doorgaan, en dus ook of uw hercertificatie-audit kan worden uitgesteld.
 4. Mag een certificatie-instelling remote auditing technieken toepassen bij projectbezoeken?
  Volgens de richtlijnen van het International Accredition Forum (IAF) mogen certificatie-instellingen niet op afstand beoordelen of een bedrijf zijn VGM-beheersysteem actief toepast. Hoewel het IAF in verband met de situatie rond het coronavirus uitzonderingen toestaat, vindt de SSVV dat certificatie-instellingen altijd een fysiek projectbezoek moeten uitvoeren. Het kan voorkomen dat tijdens het projectbezoek duidelijk wordt dat een onderdeel van de audit niet, niet goed of niet veilig kan worden uitgevoerd, zelfs niet met extra voorzorgsmaatregelen. De certificatie-instelling kan dan besluiten voor dat specifieke onderdeel een remote auditing techniek in te zetten. De certificatie-instelling houdt hierop scherp toezicht, zodat de kwaliteit van het auditresultaat gewaarborgd blijft.

  Een voorbeeld van een remote auditing techniek is het bekijken van beeldmateriaal. Een bedrijf kan zijn arbeidsmiddelen bijvoorbeeld met de mobiele telefoon filmen, zodat de certificatie-instelling op basis hiervan op afstand de keuringsstatus kan vaststellen.