Vragen en antwoorden coronavirus

Op deze pagina vindt u een overzicht van de vragen die we naar aanleiding van het coronavirus hebben gekregen, met daarbij onze antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur hem dan naar info@ssvv.nl, zodat wij hem in het overzicht kunnen opnemen.

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 9 april 2020 om 09:25 uur.

Geldigheid van diploma's en dispensatie

 1. Kan de geldigheid van VCA-diploma’s die de komende periode vervallen, worden verlengd?Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van evenementen, samenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot 1 juni 2020. Dit betekent dat de dispensatie voorlopig geldt tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.

  Als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van evenementen, samenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden te verlengen, verschuift de einddatum van de dispensatieregeling mee. Bijvoorbeeld: de overheid besluit haar maatregelen te verlengen tot 1 juli. De dispensatieregeling geldt dan tot 1 oktober.
 2. Wij hadden VCA-opleidingen gepland, die vanwege het verbod op groepsbijeenkomsten nu niet door kunnen gaan. De opleidingen verplaatsen naar de zomer is voor ons geen optie vanwege de werkbelasting in die periode. Ondertussen moeten veel medewerkers opnieuw examen doen, omdat hun diploma bijna verloopt. Kunnen jullie de geldigheid van de VCA-diploma’s van deze medewerkers met een jaar verlengen?
  Zie ons antwoord op vraag 1.
 3. Opleiders hebben hun VCA-cursussen vanwege het coronavirus geannuleerd. Van een aantal medewerkers gaat het VCA-diploma verlopen. Kunt u de geldigheid van alle diploma’s die binnenkort verlopen, verlengen met zes maanden?
  Zie ons antwoord op vraag 1.
 4. Wij willen een interne VCA-opleiding organiseren voor medewerkers van wie het diploma binnenkort verloopt. Vanwege het coronavirus moeten we die nog even uitstellen. Hoe lang mag een VCA-diploma zijn verlopen?
  Zie ons antwoord op vraag 1.
 5. Mijn VCA-diploma is bijna verlopen. Ik moet opnieuw examen doen, maar de examens worden vanwege het coronavirus stopgezet. Over een week begin ik aan een nieuwe klus. Kan de geldigheid van mijn diploma worden verlengd, zodat ik gewoon kan blijven werken?
  Zie ons antwoord op vraag 1.
 6. Klopt het dat de dispensatieregeling geldt voor alle verlopen diploma’s en voor nieuwe medewerkers die hun VCA-diploma nog moeten halen?
  Nee, dit klopt niet helemaal. De dispensatieregeling geldt voor alle diploma's uit het Centraal Diploma Register die na 12 maart 2020 verlopen of zijn verlopen, en voor medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die conform de eisen van VCA en VCU binnen drie maanden na hun indiensttreding een diploma moeten hebben.
 7. Vallen mensen die hun SOG-diploma nog moeten halen onder de dispensatieregeling?
  Nee. De regeling geldt alleen voor mensen met een SOG-diploma uit het Centraal Diploma Register (petrochemie of steigerbouw) dat na 12 maart 2020 verloopt of is verlopen. Er is geen dispensatie voor mensen die nog geen SOG-diploma hebben. Het gaat immers om specifieke risicovolle taken en daar is het extra belangrijk dat mensen gekwalificeerd zijn om die taken uit te voeren.
 8. Mijn diploma is voor 12 maart verlopen. Kan ik toch een beroep doen op de dispensatieregeling?
  Nee, verlopen diploma's van vóór 12 maart 2020 vallen niet onder de dispensatieregeling. Uitzonderingen daargelaten heeft iedereen met een diploma dat voor 12 maart verliep, voldoende tijd gehad om opnieuw examen te doen. De overheid had toen immers nog geen beperkende maatregelen aangekondigd.
 9. Mijn diploma is voor 12 maart verlopen. Mag ik nu toch aan het werk?
  Nee, met een diploma dat vóór 12 maart 2020 is verlopen, mag u in principe niet aan de slag.
 10. Hoe kan ik nagaan of iemand onder de dispensatieregeling valt?
  U kunt dit controleren in het Centraal Diploma Register (CDR). Het CDR geeft bij diploma's die na 12 maart zijn verlopen de volgende melding: 'Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken'.
 11. Het VCA-diploma van een medewerker is eind vorig jaar verlopen. Daar kwamen we helaas pas enkele weken geleden achter. We hebben de medewerker toen meteen opgegeven voor een examen. Dit examen is zojuist vanwege de coronacrisis uitgesteld. Mag onze medewerker toch aan de slag als een ervaren collega met een VOL-VCA-diploma hem begeleidt? Zodra het weer kan, gaat onze medewerker meteen op examen.
  Uw medewerker valt niet onder de dispensatieregeling van de SSVV en mag met een verlopen VCA-diploma in principe niet aan de slag. U zou met uw opdrachtgever kunnen overleggen of hij, bij wijze van noodmaatregel, met de door u voorgestelde voorzorgsmaatregel een uitzondering wil maken.
 12. Mijn VCA-diploma is begin dit jaar verlopen. Ik heb vanaf vorig jaar ziek thuis gezeten met een burn-out, en ben sinds kort weer aan het werk. Ik heb mij al een hele tijd geleden ingeschreven voor een VCA-examen eind maart. Dat gaat nu niet door vanwege de coronacrisis. Ik kan dus niet aan het werk omdat ik geen geldig diploma heb, maar kan ook geen beroep doen op de dispensatieregeling omdat mijn diploma al voor 12 maart is verlopen. Hoe gaan jullie daarmee om?
  We snappen dat dit een lastige situatie voor u is. Helaas kunnen we onze algemene dispensatieregeling niet op individuele gevallen aanpassen. U zou met uw opdrachtgever kunnen overleggen of hij, bij wijze van noodmaatregel, vanwege uw specifieke situatie een uitzondering wil maken.
 13. Het VCA-diploma van een van onze werknemers is in februari verlopen. Hij is begin maart helaas niet geslaagd voor zijn examen en moet dus een nieuwe poging doen. Dit is vanwege het coronavirus nu allen niet mogelijk. Kan hij ook dispensatie krijgen totdat hij opnieuw examen kan doen?
  Dit is helaas niet mogelijk. De dispensatieregeling geldt alleen voor mensen met een diploma dat na 12 maart 2020 verloopt of is verlopen, en voor medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die conform de eisen van VCA en VCU binnen drie maanden na hun indiensttreding een diploma moeten hebben. We snappen dat dit vervelend is voor deze meneer, maar kunnen onze regeling helaas niet aanpassen op individuele gevallen.
 14. Wanneer wij als VCA-gecertificeerd bedrijf nieuwe mensen aannemen die geen VCA-diploma hebben, vallen die dan onder jullie dispensatieregeling?
  Ja. De dispensatieregeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij succesvol examen hebben kunnen doen.
 15. Ik ben zzp'er en heb nog geen VCA-diploma. Ik heb dat wel nodig om aan de slag te kunnen, maar alle examens worden zo'n beetje uitgesteld. Nu hoorde ik dat er voor mensen die nieuw in dienst zijn van een VCA-gecertificeerd bedrijf, een dispensatieregeling is. Zij kunnen dan tijdelijk onder verantwoordelijkheid van een collega met VOL-VCA werken. Is zoiets voor ons als ingehuurde krachten ook mogelijk?
  Ja. De dispensatieregeling geldt onder andere voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Indiensttreding hoeft niet per se over loondienst te gaan. Een zzp'er die op urenbasis zonder prestatieafspraken gaat werken voor een bedrijf en qua arbeidsomstandigheden meedraait met de andere medewerkers, hoeft wat ons betreft niet anders te worden behandeld dan iemand in loondienst. Voorwaarde is inderdaad wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) u bij het werk begeleidt tot het moment dat u succesvol examen hebt kunnen doen.
 16. Geldt de dispensatieregeling van de SSVV ook voor flexwerkers?
  Ja. De dispensatieregeling geldt onder andere voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Indiensttreding hoeft niet per se over loondienst te gaan. Een flexwerker die qua arbeidsomstandigheden meedraait met andere medewerkers, hoeft wat ons betreft niet anders te worden behandeld dan iemand in loondienst. Voorwaarde is inderdaad wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hem bij het werk begeleidt tot het moment dat hij succesvol examen heeft kunnen doen.
 17. Mijn diploma is voor 13 maart verlopen. Val ik nu wel of niet onder de dispensatieregeling?
  De dispensatieregeling geldt voor diploma's die na 12 maart (dus vanaf 13 maart) zijn verlopen. Als uw diploma vóór 13 maart is verlopen, valt u dus niet onder de dispensatieregeling.

Opleidingen en examens

 1. Gaan de geplande VCA-opleidingen de komende periode nog door?
  De SSVV adviseert alle opleiders dringend om groepsgewijze, fysieke VCA- en SOG-opleidingen voorlopig uit te stellen. We kunnen hen hiertoe formeel niet verplichten, mits zij te allen tijde hun professionele verantwoordelijkheid nemen en er alles aan doen om de veiligheid en gezondheid van hun kandidaten en medewerkers te beschermen.
 2. Gaan de geplande VCA-examens de komende periode nog door?
  De SSVV adviseert alle examencentra dringend om groepsgewijze, fysieke VCA- en SOG-examens voorlopig uit te stellen. We kunnen hen hiertoe formeel niet verplichten, mits zij te allen tijde hun professionele verantwoordelijkheid nemen en er alles aan doen om de veiligheid en gezondheid van hun kandidaten en medewerkers te beschermen. Onze dispensatieregeling zorgt er bovendien voor dat er voor een grote groep mensen geen directe noodzaak is om nu examen te doen.
 3. Als onderdeel van de dispensatieregeling vraagt u mensen hun examen op tijd in te plannen, ook zolang het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Moeten wij nu al nieuwe examens en cursussen gaan plannen voor de mensen van wie het VCA-diploma de komende periode verloopt? Het lijkt ons verstandiger dit pas te doen zodra de overheid weer 'groen licht' heeft gegeven. Anders blijven we maar plannen en annuleren.
  U mag dit natuurlijk zelf bepalen. Onze oproep om op tijd te blijven inplannen is vooral bedoeld om te voorkomen dat er straks, als de coronacrisis voorbij is, een run op examens ontstaat die zo groot is dat de opleiders en examencentra het niet meer aankunnen.
 4. Wij zijn een bouw- en installatiebedrijf uit het oosten van het land. Nu zijn alle VCA-trainingen die we hadden gepland staan afgezegd in verband met het coronavirus. Wij hebben alle begrip voor deze beslissing, maar vinden het wel vervelend dat een aantal (nieuwe) collega’s zonder VCA-diploma op de bouw rondloopt. Is het ook mogelijk om deze mensen online examen te laten doen?
  De SSVV heeft een dispensatieregeling voor mensen met een diploma dat na 12 maart 2020 verloopt of is verlopen, en voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die conform de eisen van VCA binnen drie maanden na hun indiensttreding een VCA-diploma moeten hebben. U zou eerst kunnen kijken of de genoemde collega's daaronder vallen. Voor de vraag of een online VCA-examen mogelijk is, verwijzen we u naar de erkende examencentra. Voor zover wij weten is die mogelijkheid er (nog) niet.
 5. Kan ik, nu de meeste groepsexamens worden geannuleerd, een individueel privé-examen doen?
  U kunt aan de erkende examencentra vragen of dit tot de mogelijkheden behoort.

Voldoen aan de VCA-eisen

 1. Medewerkers van ons moeten binnenkort examen doen. Een aantal van hen heeft nog geen VCA-diploma. Als zij vanwege het coronavirus geen examen kunnen doen, voldoen zij mogelijk niet aan de eis van VCA dat medewerkers binnen drie maanden na hun indiensttreding een VCA-diploma moeten hebben. Kan deze eis voor deze groep worden versoepeld?
  De eis wordt niet versoepeld, maar voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen, is er wel een dispensatieregeling. Zij krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van evenementen, samenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot 1 juni 2020. Dit betekent dat de dispensatie voorlopig geldt tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de medewerkers tijdelijk zonder VCA-diploma werken. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.

  Als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van evenementen, samenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden te verlengen, verschuift de einddatum van de dispensatieregeling mee. Bijvoorbeeld: de overheid besluit haar maatregelen te verlengen tot 1 juli. De dispensatieregeling geldt dan tot 1 oktober.
 2. Ons bedrijf kan vanwege het coronavirus de komende periode geen toolboxmeetings in groepen houden. Hoe kijken jullie vanuit VCA naar dit besluit?
  In hoofdstuk 4 van de VCA-checklist staat dat toolboxmeetings standaard in de vorm van een bijeenkomst moeten worden gegeven. Bedrijven kunnen dit bij wijze van uitzondering op een andere manier organiseren. Ze moeten dit dan wel onderbouwen. De uitbraak van het coronavirus is wat ons betreft voldoende onderbouwing. U moet zich wel houden aan het minimumaantal toolboxmeetings (of alternatieven) per jaar.
 3. Ons bedrijf gaat vanwege het coronavirus de komende periode de werkplekinspecties tot een minimum beperken. Hoe kijken jullie vanuit VCA naar dit besluit?
  In hoofdstuk 7 van de VCA-checklist staat dat een operationeel leidinggevende (of een operationeel medewerker onder verantwoordelijkheid van een operationeel leidinggevende) tenminste één keer per maand per operationele werkplek een inspectie moet uitvoeren. Zolang de beperkende overheidsmaatregelen vanwege de coronacrisis gelden, kunt u hiervoor in overleg met uw certificatie-instelling een alternatieve invulling bedenken.

Certificatie

 1. Bedrijven zeggen geplande audits vanwege het coronavirus af. Als certificatie-instelling kunnen we audits deels op afstand uitvoeren. Het deel dat we op locatie moeten doen, zou dan later kunnen. Wat is het beleid van de SSVV op dit gebied?
  De erkende certificatie-instellingen volgen het protocol van de Raad voor Accreditatie voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. Op basis hiervan bepalen zij in hoeverre en in welke vorm audits kunnen doorgaan.
 2. Ons bedrijf heeft een hercertificatie-audit gepland. Hoe moeten we daarmee omgaan met alle ontwikkelingen rond het coronavirus?
  Dit bepaalt u in overleg met uw certificatie-instelling.
 3. Mijn certificatie-instelling kan de hercertificatie-audit vanwege het coronavirus niet volledig uitvoeren. Is jullie dispensatieregeling voor VCA-diploma's ook van toepassing op VCA-bedrijfscertificaten en mogen wij de hercertificatie uitstellen?
  Nee, de dispensatieregeling geldt alleen voor diploma's uit het Centraal Diploma Register. Voor certificatie volgen de erkende certificatie-instellingen het protocol van de Raad voor Accreditatie voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. Op basis hiervan kan uw certificatie-instelling bepalen in hoeverre en in welke vorm audits kunnen doorgaan, en dus ook of uw hercertificatie-audit kan worden uitgesteld.

Overig

 1. De meeste maatregelen van het kabinet gelden tot en met 28 april. Waarom gelden de maatregelen van de SSVV dan tot 1 juni?
  Het kabinet hanteert op dit moment twee einddata voor haar maatregelen: 1 juni voor het verbod op meld- en vergunningsplichtige evenementen en 28 april voor de rest. Wij hebben ervoor gekozen 1 juni als voorlopige einddatum voor onze eigen maatregelen aan te houden, ook omdat we verwachten dat de coronacrisis op 28 april nog niet zal zijn afgelopen.