Maak het waar met een VCA-certificaat

Een VCA-, VCO- of VCU-certificaat haalt u niet zomaar. U moet eerst een actieplan maken om uw VGM-beheerssysteem te verbeteren en de hierin opgenomen actiepunten uitvoeren. Daarna kunt u een certificatieaanvraag doen. Een erkende certificatie-instelling voert dan een audit uit op uw VGM-beheerssysteem. U krijgt het certificaat als is vastgesteld dat u aan alle eisen voldoet.

Veelgestelde vragen

Om erachter te komen welk certificatieniveau (VCA*, VCA** of VCA Petrochemie) u moet hebben, kunt u onze VCA-wijzer gebruiken.

Om erachter te komen welk certificaat (VCA, VCO of VCU) u moet hebben, kunt u onze VCA-wijzer gebruiken.

Uw certificaat is drie jaar geldig (voor VCO kan de eerste certificatieperiode ook één jaar zijn). Daarna moet u zich hercertificeren.


Meer veelgestelde vragen

Hoe werkt het?

1. Offerte aanvragen

U doet een offerteaanvraag voor een audit bij een erkende certificatie-instelling. U kunt overwegen om bij meerdere instellingen een offerte aan te vragen. De certificatie-instelling doet een voorstel voor een auditplan, inclusief uren, kosten en planning. Hiervoor heeft hij gegevens nodig over onder andere uw bedrijfsstructuur en organogram, het aantal medewerkers, werklocaties en projecten, de aard van uw vaktechnische activiteiten en het toepassingsgebied van de certificatie.

2. Selecteren certificatie-instelling

Op basis van de ingediende offertes kiest u de certificatie-instelling die het beste bij u past. Kijk verder dan alleen de kosten: het belangrijkste is dat de voorgestelde aanpak effectief is en op maat is gemaakt voor uw bedrijf.

3. Uitvoeren audit

De geselecteerde certificatie-instelling voert een audit op uw VGM-beheerssysteem uit. Dit gebeurt in twee fases. Fase 1 is een papieren audit, waarbij de auditor documenten en procedures controleert en interne audits uitvoert. Fase 2 is een praktijkaudit, waarbij de auditor medewerkers interviewt en werklocaties bezoekt om te controleren of alle maatregelen goed zijn geïmplementeerd.

4. Oplossen tekortkomingen

De auditor rondt zijn werk pas af nadat u eventuele tekortkomingen, die tijdens de audit zijn vastgesteld, heeft opgelost.

5. Opleveren auditrapport

De auditor maakt zijn rapport en laat dit beoordelen door een VCA-coördinator van de certificatie-instelling. Als alles in orde is, krijgt u uw certificaat.

6. Registreren certificaat

De certificatie-instelling registreert uw certificaat in het Centraal Certificaten Register. Opdrachtgevers kunnen hierin nagaan of uw bedrijf over het certificaat beschikt.

En daarna

U moet regelmatig checken of u uw VGM-beheersysteem consequent en juist toepast en of het nog aan uw VGM-doelstellingen voldoet. Dit vraagt aandacht en tijd van al uw medewerkers en hun leidinggevenden. Certificering is dus nog maar het begin van veilig en gezond werken!