De Generieke Poortinstructie in het kort

De Generieke Poortinstructie (GPI) moet ervoor zorgen dat de 500.000 mensen die in Nederland bouwlocaties betreden weten met welke risico’s zij te maken kunnen krijgen, welke regels daarbij gelden en hoe zij zich daarbij moeten gedragen. De GPI kan online worden gevolgd en bestaat uit een introductiefilm en een instructie met oefen- en toetsvragen. Iemand die de poortinstructie met succes heeft gevolgd, krijgt direct een certificaat dat toegang geeft tot alle bouwlocaties waar de Generieke Poortinstructie wordt gevraagd.

De GPI is een initiatief van de leden van de Governance Code 'Veiligheid in de Bouw'. Ook de SSVV doet hieraan mee.

De voordelen op een rij

Betere instructie

In de GPI hebben de initiatiefnemers hun best practices op het gebied van poortinstructies gebundeld. Samenwerken aan uniforme en gestandaardiseerde regels, voorschriften, veiligheidsmiddelen en werkwijzen zorgt zo uiteindelijk voor meer veiligheid op de bouwlocatie.

Minder gedoe

De GPI voorkomt dat medewerkers en leveranciers die op bouwlocaties van verschillende hoofdaannemers komen, steeds een andere poortinstructie moeten volgen voordat zij aan het werk kunnen.

Meer eenduidigheid

De GPI zorgt voor een eenduidige instructie. Dit zorgt ervoor dat degene die de instructie heeft gevolgd, veilige werkmiddelen op verschillende bouwlocaties beter herkent en kan toepassen. Ook zorgt het voor meer gelijkwaardigheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.