De SSVV Opleidingengids in het kort

Om incidenten te voorkomen, moeten medewerkers gekwalificeerd zijn om specifieke risicovolle taken uit te voeren. Denk aan gasmeten, herkennen van asbest of werken met een vorkheftruck. Medewerkers moeten ook gekwalificeerd zijn om werkzaamheden in risicovolle omgevingen te verrichten. Denk aan petrochemische installaties, bouwplaatsen of fabrieken. Instructie, training en opleiding zijn belangrijke instrumenten om de benodigde kennis en vaardigheden op te doen.

In de SSVV Opleidingengids (SOG) hebben Deltalinqs, NOGEPA, SIR, Techniek Nederland, VNCI, VNPI, VOMI en VSB beschreven welke instructies, trainingen en opleidingen zij voor welke risicovolle taken aanbieden. Alle bij de SSVV aangesloten branches kunnen van dit opleidingsaanbod gebruikmaken. De opleidingen uit de SOG zijn een aanvulling op de reguliere beroeps- en VCA-opleidingen.

Help mee de SOG te verbeteren!

We doen ons best om de SOG zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw dagelijkse werkpraktijk. Heeft u tips hoe we dat nog beter kunnen doen? Laat het ons weten!

Denk en doe mee

Wat heb ik eraan?

Minder uitzoekwerk

Opdrachtnemers kunnen de SOG gebruiken om te bepalen wat hun medewerkers moeten weten en kunnen om risicovolle taken uit te voeren, hoe zij de benodigde kennis en ervaring kunnen opdoen en hoe zij hierop worden getoetst. Opdrachtgevers kunnen de SOG gebruiken om te bepalen welke eisen zij mogen stellen aan de mensen die zij risicovolle taken laten uitvoeren. Dit scheelt beide partijen veel uitzoekwerk.

Vertrouwde kwaliteit

De SSVV werkt met de SOG aan een optimale beheersing van risico's die zijn verbonden aan de uitvoering van specifieke risicovolle taken. Dit verkleint de kans op incidenten. Door elkaars expertise te benutten, elkaars initiatieven collegiaal te toetsen en samen na te denken over waar een goede opleiding nu eigenlijk aan moet voldoen, bouwen de aangesloten branches aan een kwalitatief sterk en betrouwbaar opleidingsaanbod. Opdrachtgevers kunnen ervan op aan dat medewerkers van opdrachtnemers die een opleiding uit de SOG hebben gevolgd, hun vak beheersen en gekwalificeerd zijn om het werk uit te voeren. Ook wanneer die opleiding door een andere branche wordt aangeboden.

Niet opnieuw het wiel uitvinden

Door instructies, trainingen en opleidingen te bundelen, hoeven de branches niet opnieuw het wiel uit te vinden: als een andere branche al een bepaalde opleiding aanbiedt, hoeft u die niet zelf op poten te zetten. In plaats daarvan kunnen de branches hun energie steken in het verbeteren van de bestaande opleidingen en het ervoor zorgen dat die elkaar zo goed mogelijk aanvullen.

Sturen op effectieve verschillen

De branches die aan de SOG deelnemen gaan verschillend om met de organisatie, invulling en kwaliteitsborging van hun opleidingen. Zo zoekt de ene branche aansluiting bij een beroepsopleiding, terwijl de andere branche een losse training opzet. Werken sommige branches met competentieprofielen, terwijl andere branches met richtlijnen werken. En sturen sommige branches op kwaliteit via de opleiding, terwijl andere branches dat doen via het examen. In SOG-verband gaan zij in gesprek over deze verschillen. Niet met het doel deze allemaal glad te strijken, maar wel om zeker te stellen dat ze bijdragen aan een opleidingsaanbod met een voor iedereen herkenbare en acceptabele kwaliteit. Waar dat niet het geval is, zetten de branches in op harmonisatie.