Deltalinqs is een van de founding fathers van VCA en heeft ook de eerste aanzet gegeven tot wat later zou uitgroeien tot de SOG. De SOG is gaandeweg ontstaan met bijdragen van allerlei landelijke werkgroepen uit de petrochemie. Dat groeide Deltalinqs als regionale belangenorganisatie op een gegeven moment boven het hoofd. Om de opleidingengids door te laten groeien, is hij in 2007 inclusief de bijbehorende beheerstructuur aan de SSVV overgedragen. Daarmee is Deltalinqs een van de deelnemers geworden.

Aanbod: inhoud, beheer en toezicht

Het actuele aanbod van Deltalinqs bestaat uit een generieke poortinstructie (gericht op het kunnen werken op een bedrijfs-/haventerrein) en vier gevaarlijke gasinstructies (zwavelwaterstof, koolmonoxide, waterstofcyanide en fluorwaterstof). De poortinstructie is bedoeld voor iedereen die in de industrie gaat werken. De gasinstructies zijn op maat gemaakt voor werken op specifieke locaties.

Deltalinqs Training & Services beheert de instructies. Een waarborgcommissie met leden uit de achterban van Deltalinqs bewaakt de kwaliteit en actualiteit van de inhoud, doet de redactie van de toetsvragen en ziet erop toe dat licentiehouders de examinering integer uitvoeren.

RDM Training Plant: leren in een levensechte omgeving

Niet alleen kennis over veilig werken is belangrijk, het gaat er vooral ook om het bijbehorende gedrag te laten zien en de kennis te kunnen toepassen. Mede daarom is Deltalinqs de RDM Training Plant begonnen.

De RDM Training Plant is een fysieke trainingslocatie met een levensechte, op de praktijk toegesneden leeromgeving. Met de plant kan worden voorzien in verschillende opleidingsbehoeften, van het opleiden voor VCA- en SOG-kwalificaties tot het opleiden van mbo- en hbo-studenten tot het verzorgen van om- en bijscholingstrajecten. Het trainingsaanbod bestaat inmiddels uit meer dan 100 trainingen en instructies.