De SOG Petrochemiekwalificaties zijn bedoeld voor operationele medewerkers die risicovolle taken uitvoeren in de petrochemie in Nederland. Het gaat om werk dat medewerkers van opdrachtgevers (eigenaren of beheerders van een site) zelf uitvoeren of uitbesteden aan aannemers. De bijbehorende diploma’s zijn verplicht voor VCA-gecertificeerde bedrijven op grond van vraag 3.4 van VCA 2017/6.0. Ook andere branches maken soms gebruik van de kwalificaties, wanneer zij geen eigen diploma’s voor deze risicovolle taken hebben.

Ieder jaar worden er zo'n 22.500 examens afgenomen, verdeeld over 16 kwalificaties in de volgende clusters (met tussen haakjes de belangrijkste risico's):

  • Mobiele werktuigen (valgevaar, beknelling)
  • Flenzen (risico's verbonden aan werken met gevaarlijke stoffen)
  • Gasmeten (explosiegevaar, verstikkingsgevaar, risico's verbonden aan werken met gevaarlijke stoffen)
  • Verplaatsen van lasten (vallende voorwerpen, beknelling)
  • Buitenwacht/onafhankelijke adembescherming (explosiegevaar, verstikkingsgevaar)

Grip op de kwaliteit van opleiders en hun opleidingen

Tot voor kort nam de SSVV uitsluitend de regie over examens en lieten we het organiseren van opleiders volledig aan de markt over. Dit leidde tot ongewenste situaties. Er stonden docenten voor de klas die weliswaar een diploma hadden gehaald, maar geen werkervaring hadden met de lesstof. Niet-gekeurde arbeidsmiddelen zorgden voor onveilige situaties in het leslokaal. Er werd geklaagd dat trainingen de lesstof niet volledig omvatten. En er was sprake van examentrainingen: sommige opleiders richtten zich op het behalen van de examens in plaats van op het competent maken van de medewerkers. Dit ging ten koste van de waarde van de diploma's uit de SSVV Opleidingengids.

De SSVV heeft auditoren geworven die, ondersteund door VCA Infra, opleiders zijn gaan auditen. Bij een positief resultaat zijn de opleiders door VCA Infra als erkende opleider gecontracteerd. De erkende opleiders worden jaarlijks bezocht. De opleider wordt aangesproken op eventuele afwijkingen van de minimum eisen. De gebundelde resultaten worden besproken in de waarborgcommissies.