Of het nu gaat om hoge druk reinigen, druk vacuüm reinigen of chemisch technisch reinigen: industriële reinigers doen eigenlijk altijd hoog-risicovol werk. Ook leveren ze een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van anderen: installaties moeten schoon zijn voordat technici er veilig aan de slag kunnen. De Stichting Industriële Reiniging (SIR) maakt richtlijnen en handboeken, stimuleert de ontwikkeling van innovatieve apparatuur en veilige werkmethoden, examineert en certificeert. Alles is erop gericht de veiligheid van mensen, middelen en methoden in de branche verder te versterken.

Slim organiseren

De SIR heeft 14 kwalificaties opgenomen in de SOG, verdeeld over de volgende werkterreinen:

  • Hoge Druk reinigen
  • Druk Vacuüm reinigen
  • Chemisch Technisch reinigen
  • Adembescherming - Inzet van Life Support Units

De SIR maakt voor alle kwalificaties eind- en toetstermen, waarin staat wat een kandidaat moet weten en kunnen. Opleiders kunnen op basis hiervan hun lesprogramma en -materiaal samenstellen. De SIR beoordeelt jaarlijks de kwaliteit van deze opleiders. De examens aan het eind van een opleiding worden afgenomen door een onafhankelijk examenteam. Dit team bestaat uit een examinator en een zogenoemde gecommitteerde. De examinator is een persoon met ervaring uit de branche. Deze neemt volgens een vastgestelde procedure het examen af. De gecommitteerde bewaakt deze procedure. Zo heeft de SIR het toezicht op de examens al in de uitvoering georganiseerd.

Jaarlijks vinden ongeveer 400 examenmomenten plaats. De SIR heeft het achterliggende proces grotendeels geautomatiseerd. Wanneer een opleider een examen wil organiseren, geeft hij dit aan in het centrale systeem. Het systeem kijkt automatisch welke examinatoren en gecommitteerden beschikbaar zijn en welke locatie vrij is. Na een match krijgen de betrokkenen per sms bericht. Het examenteam is dan vastgesteld. De opleiders melden zelf hun kandidaten aan. De SIR zelf heeft hier dus relatief weinig werk aan.

Via de SIR Safebook app hebben leden en certificaathouders onder andere toegang tot de laatste versies van de handboeken, nieuws, safety alerts en veelgestelde vragen.

De SOG: meer dan industrieel reinigen alleen

In SOG-verband maakt de SIR zich naast de eigen kwalificaties sterk voor praktijkgericht en onafhankelijk examineren en een betere opleiding voor de mensen die toezicht houden op de werkvloer. Via de SOG kan de SIR ook meedenken over kwalificaties voor andere werkzaamheden die in de industriële reiniging regelmatig voorkomen, zoals het werken met een vorkheftruck, werken aan flenzen en veilig verplaatsen van lasten.