Van schilder tot metaalbewerker en van dakdekker tot monteur steigerbouw: dagelijks werken meer dan 20 verschillende beroepsgroepen op hoogte. Zij kunnen te maken krijgen met valgevaar. Bijvoorbeeld door afwezige, onvolledige of niet-werkende randbeveiliging, slechte of verkeerd gebruikte valbeveiliging, verlies van controle of overbelasting van een dak of vloergedeelte.

De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) wil al deze professionals een veilige tijdelijke werkplek op hoogte bieden. De focus ligt op het leveren en gebruiken van arbeidsmiddelen die nodig zijn om veilig op hoogte te kunnen werken.

Van steigerbouw naar werken op hoogte

Het aanbod in de SOG is nu nog beperkt tot steigerbouw, maar de VSB wil zich sterk maken voor het hele aandachtsgebied werken op hoogte. Daarom neemt de VSB deel aan de Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH). De SVWOH:

  • bewaakt de kwaliteit van opleidingen en trainingen met eind- en toetstermen;
  • beheert de Centrale Examenbank;
  • registreert diploma's en certificaten in het CDR.

Voor de steigerbouw is de scholingsstructuur gebaseerd op de Richtlijn Steigers. Dit is een coproductie van VSB en Bouwend Nederland, in afstemming met de industrie, (petro)chemie, de energiesector en de offshore. De richtlijn wordt ieder jaar geactualiseerd, omdat de regelgeving en het werk voortdurend veranderen. Op basis hiervan worden de eind- en toetstermen voor de cursussen én de kwalificatiedossiers voor de mbo-opleidingen aangepast. Elke opleider moet deze gebruiken. De VSB werkt met erkende opleiders: deze staan op de website van de VSB. Examens worden via de SVWOH en onder toezicht van een certificatie-instelling afgenomen door erkende examencentra. In de Centrale Examenbank zitten duizenden vragen over de steigerbouw in allerlei talen, waarvan ieder jaar minstens 10 procent wordt vernieuwd.