VCA in het kort

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een programma dat uw bedrijf helpt om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen.

VCA is bedoeld voor bedrijven die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hierin structureel willen investeren. En dan vooral voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

Veelgestelde vragen

VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. VCA wordt veel gevraagd in de volgende branches en vakgebieden:

 • (Petro)chemie;
 • Werktuigbouwkunde;
 • Elektrotechniek;
 • (Steiger)bouw;
 • Civiele techniek;
 • Metaal;
 • Procesindustrie;
 • Isolatie;
 • Transport;
 • IndustriĆ«le reiniging;
 • Onderhoud.

Ja. Uw opdrachtgever bepaalt of u een VCA-certificaat moet hebben en welk certificatieniveau (VCA*, VCA** of VCA Petrochemie) u moet hebben.

Ja.


Meer veelgestelde vragen

Vijf redenen om het VCA-certificaat te halen

icon-beter-zijn@2x.png

Beter zijn dan de rest
uw bedrijf laat zien hoe het moet

icon-business@2x.png

Business genereren
VCA is voor veel opdrachtgevers een eis

icon-waar-voor-geld@2x.png

Waar voor uw geld bieden
daar wordt uw opdrachtgever blij van

icon-goed-zorgen@2x.png

Zorgen voor uw medewerkers
zodat zij iedere dag weer heelhuids thuiskomen

icon-gedoe@2x.png

Gedoe voorkomen
voor uzelf en uw opdrachtgevers

Hoe werkt het?

U kunt het VCA-certificaat in zes stappen halen én houden.

1. Bepalen of u VCA wilt of moet hebben

U bepaalt zelf of u een VCA-certificaat wilt hebben; uw opdrachtgever bepaalt of u een VCA-certificaat moet hebben. Ook wanneer uw opdrachtgever geen VCA eist, is er alle reden om het certificaat alsnog te halen. Want veilig en gezond werken is goed voor uw bedrijf én uw medewerkers.

2. Bepalen certificatieniveau

Bepaal hierna welk certificatieniveau op uw bedrijf van toepassing is: VCA*, VCA** of VCA Petrochemie. U kunt hiervoor onze VCA-wijzer gebruiken. Ook nu bepaalt uw opdrachtgever uiteindelijk welk certificatieniveau u moet hebben.

3. Opstellen actiepunten

U voert eerst een nulmeting uit door de vragen die bij uw certificatieniveau horen door te lopen en te bepalen aan welke vragen u wel en niet voldoet. U kunt hiervoor de VCA-checklist gebruiken. De onderdelen waaraan u nog niet voldoet, neemt u op in een actieplan om uw VGM-beheerssysteem te verbeteren.

4. Uitvoeren actiepunten

U voert de actiepunten uit het actieplan uit en brengt zo uw VGM-beheerssysteem op het vereiste niveau. In de VCA-handleiding staan tips en hulpmiddelen die hierbij van pas komen.

5. Certificeren

Als u stap 1 tot en met 4 heeft doorlopen, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VGM-beheerssysteem met een audit. Voldoet u aan de eisen? Gefeliciteerd, dan bent nu de trotse eigenaar van het VCA-certificaat. Dit wordt automatisch geregistreerd in het Centraal Certificaten Register. Opdrachtgevers kunnen hierin nagaan of uw bedrijf over het certificaat beschikt.

Wanneer u nog niet aan alle eisen voldoet, voert u eerst de geconstateerde verbeterpunten door. Daarna doet u een nieuwe certificatieaanvraag.

6. Tussentijdse audits en hercertificatie

Het VCA-certificaat is drie jaar geldig, mits u aan de eisen blijft voldoen. De certificatie-instelling komt ieder jaar langs om dit met een tussentijdse audit te controleren. U moet eventuele tekortkomingen binnen drie maanden wegwerken. Gebeurt dit niet, dan wordt uw certificaat ingetrokken. Wilt u na drie jaar gecertificeerd blijven? Dan moet u zich opnieuw laten certificeren volgens de dan geldende VCA-eisen.

Tijdens de uitvoering

Wanneer u een VCA-certificaat heeft, mogen uw opdrachtgevers en medewerkers verwachten dat de VCA voor u meer is dan een checklist die u even afvinkt; u past de VCA bewust en zichtbaar toe en kijkt samen met hen hoe u verbeterpunten kunt doorvoeren.

Welke onderwerpen komen aan bod?

De VCA behandelt de volgende onderwerpen:

 • VGM-beleid, VGM-organisatie en betrokkenheid van de directie
 • Risicobeheer
 • Opleiding, voorlichting en instructie
 • VGM-bewustzijn
 • VGM-projectplan
 • Milieuzorg
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • VGM-inspecties
 • Bedrijfsgezondheidszorg
 • Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Inkoop van diensten
 • Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en incidenten

Niet alle onderwerpen komen bij ieder certificatieniveau (even uitgebreid) aan bod.