Veilig en gezond werken in binnen- én buitenland

Het komt regelmatig voor dat buitenlandse aannemers in Nederland willen werken, of dat Nederlandse aannemers in het buitenland aan de slag willen. De SSVV vindt het belangrijk dat deze bedrijven veilig en gezond kunnen werken, zonder dat zij over de grens tegen allerlei drempels aanlopen. Daarom doen we ons best om VCA zo goed mogelijk te laten aansluiten op vergelijkbare programma's in het buitenland. En andersom.

Alert zijn op verschillen

Landen kunnen in regelgeving, procedures en vanzelfsprekend taal van elkaar verschillen. Door deze verschillen kunnen risico's ontstaan. Als een medewerker met een diploma uit het ene land in een ander land aan de slag gaat, moet zijn werkgever deze risico's beheersen. Dit kan bijvoorbeeld door ze op te nemen in een VGM-projectplan.