Opleidingen

Een B-VCA-, VOL-VCA- of VIL-VCU-opleiding is een goede voorbereiding op het bijbehorende examen. Hieronder lichten wij in drie stappen toe hoe u een goede opleiding kunt zoeken.

Door het volgen van de training ‘Leidinggeven aan veilig werken’, ontwikkelt u als operationeel leidinggevende speciale vaardigheden die nodig zijn om als operationeel leidinggevende de veilig op de werkvloer te kunnen waarborgen. Ga voor meer informatie over deze training en inschrijving naar www.ssvvleiderschap.nl

Hoe kies je een goede opleiding? 

Als je VCA examen wilt doen, is het aan te raden om hiervoor een opleiding te volgen. Er zijn veel partijen die VCA-opleidingen aanbieden en het blijkt niet altijd makkelijk te zijn om de juiste opleider te kiezen. Onze suggesties zijn hieronder weergegeven in 3 stappen:

Stap 1: Bepaal jouw leerbehoefte

 • Welke onderdelen van de VCA examenstof ken je al en over welke moet je nog meer leren? Zie hiervoor Eind- en Toetstermen van VCA en de begrippenlijst;
 • Als je nog niet ervaren bent is het belangrijk dat het lesmateriaal voorbeelden bevat of de docent voorbeelden kan geven die aansluiten bij jouw praktijksituatie;
 • Vraag aan jouw werkgever of er aanvullingen of aandachtspunten nodig zijn in de VCA examenstof die voor jouw werk van belang zijn;
 • Als je al jaren in een risicovolle omgeving werkt en het diploma ook al eerder hebt gehaald is een opfriscursus misschien voldoende of je kunt dan het lesboek van een collega die op cursus is geweest doorlezen. Let erop dat de examenstof elk jaar wordt aangepast aan ontwikkelingen dus neem een actueel lesboek;
 • Lees hier meer over het taalniveau dat nodig is voor het examen. Je leest  hier ook hoe je jouw taalniveau kunt meten en verbeteren;
 • Als je twijfelt, noteer wat je wel weet en overleg met de opleider (zie stap 3).

Stap 2: Bepaal jouw leervaardigheden 

 • Weet je hoe jij het beste leert? Van een computerscherm? Door te kijken naar een PowerPoint die iemand voorleest? Of een afwisselend programma met oefeningen? Ga na wat jouw leervaardigheden zijn. Het zou zonde zijn als jij een opleiding kiest met veel tekst als je eigenlijk niet goed kunt lezen en dat zien we helaas (te) vaak gebeuren;
 • Ga na of de leermethode past bij jouw taal- en leesvaardigheid, denk daarbij ook aan je eigen opleidingsniveau, taalvaardigheid en je digitale vaardigheden Bespreek dit eventueel met je leidinggevende en/of met de opleider als je twijfelt.

Stap 3: Kies een goede opleiding

 • Goede opleiders werken met een lesplan. Zie hieronder de tips voor het zoeken naar een goede opleider;
 • Vraag bij de opleider naar het lesplan en controleer daarmee voor de opleiding of die bij je past. Het lesplan  moet aansluiten bij jouw leerbehoefte (stap 1 hierboven) en leervaardigheden (stap 2 hierboven).
 • Onderwerpen die je in een lesplan kunt terugvinden kunnen onder andere zijn:

          o   Lesdoelen

          o   Beginsituatie: (leervaardigheden, voorkennis)

          o   Lesmateriaal zoals boeken, video’s, online materiaal

          o   Lesprocedure: verdeling van instructie, oefenen, discussie

          o   Beoordelingsmethode: examen, oefenopdrachten

          o   Tijdsplanning: hoeveel tijd kost het, wat is de verdeling van de activiteiten over tijd

 • Vraag de opleider om hulp of advies als je er niet uitkomt.

 

Tips voor het zoeken naar  een goede opleider

SSVV heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van het VCA-persoonsexamen geborgd is.  Opleiders mogen zelf invulling geven aan de vorm van opleiding die voorafgaat aan een examen. Hoe kan je weten of je te maken hebt met een goede opleider?

Je zou kunnen kijken op de website van de NRTO, www.nrto.nl. De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus.

NRTO stelt de volgende 6 kwaliteitseisen aan opleiders:

1.       Transparant over producten en diensten;

2.       Meting van klanttevredenheid;

3.       Deskundigheid van docenten en adviseurs;

4.       Helderheid over leeruitkomsten;

5.       Sluit aan bij de arbeidsmarkt en

6.       Komt nagekomen afspraken na.

Je zou ook eens kunnen kijken op de website van Hobéon, www.hobeon.nl. Het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK) is gebaseerd op een kwaliteitskader dat naast aandacht voor visie, doelstellingen, beleid, bedrijfsvoering en kwaliteitszorg bovenal inzoomt op het primaire proces en op het gerealiseerde niveau. De meeste keurmerken van het HKK hebben betrekking op onderwijs gerelateerde onderwerpen, zoals (onderwijs) instellingen, opleidingen en onderwijsmethoden.

Het keurmerk is gebaseerd op een basisbeoordelingskader. Dit kader omvat de volgende aspecten:

1.       Beleidsdoelen: De opleider moet heldere beleidsdoelen hebben;

2.       Primaire proces: De kwaliteit van het onderwijsproces staat centraal;

3.       Menskracht en middelen: Voldoende gekwalificeerd personeel en geschikte faciliteiten;

4.       Kwaliteitszorg: Een goed werkend kwaliteitszorgsysteem (bijvoorbeeld ISO 9001);

5.       Resultaten: Positieve resultaten op het gebied van onderwijs en dienstverlening.

Als je een opleider zonder keurmerk gevonden hebt , kan je nakijken of je bovenstaande aspecten terugvindt op bijvoorbeeld de website van de opleider of in promotiemateriaal van de opleiding.

Er zijn natuurlijk meer wegen die je kunt bewandelen om erachter te komen of je met een kwalitatief goede opleider te maken hebt, bijvoorbeeld via contact met de branchevereniging of door het bekijken reviews van bedrijven en cursisten.

We gaan ervan uit dat deze stappen je zullen helpen bij het vinden van de juiste opleiding.

Opleidingen voor specifieke risicovolle taken

Met een VCA-opleiding leert u de basis van veilig en gezond werken. Maar wat u niet leert, is hoe u specifieke risicovolle taken uitvoert. Denk aan gasmeten of werken met een vorkheftruck. De SSVV heeft instructies, trainingen en opleidingen voor dit soort risicovolle taken gebundeld in de SSVV Opleidingengids (SOG). Het aanbod uit de SOG is een aanvulling op de reguliere beroeps- en VCA-opleidingen en gaat onder andere over:

 • Werken met gevaarlijke stoffen
 • Verplaatsen van lasten
 • Werken aan kritische apparatuur
 • Werken in besloten ruimten
 • Werken op hoogte
 • Werken met arbeidsmiddelen

Met de instructies, trainingen en opleidingen uit de SOG kunnen bedrijven voldoen aan de eis van VCA dat hun medewerkers specifieke kennis en kunde moeten hebben om specifieke risicovolle taken en werkzaamheden in een risicovolle omgeving uit te voeren.

Lees meer over de SOG op de website van de SSVV.