VCO

VCO staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Opdrachtgevers. Met een VCO-certificaat laat u als opdrachtgever zien dat u veilig en gezond werken belangrijk vindt.

Wat en voor wie

Besteedt u risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving uit? Dan is het extra belangrijk dat de bedrijven die u deze werkzaamheden laat uitvoeren, veilig en gezond werken. En dat u dit mogelijk maakt. VCO helpt hierbij. Met een VCO-certificaat laat u zien dat uw bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt. En zet u zichzelf neer als een deskundige en betrouwbare opdrachtgever.

U komt in aanmerking voor een VCO-certificaat als uw VGM-beheersysteem voldoet aan de eisen die VCO hieraan stelt. VCO kijkt naar:

 • Beleid en cultuur
 • Organisatie en regelgeving
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Toegangsbeleid
 • Voorlichting en instructie
 • VGM-communicatie en -overleg
 • De werkplek
 • Inspecties en observaties
 • Het bedrijfsnoodplan
 • Melding en onderzoek van incidenten en ongevallen van derden
 • Evaluatie van VGM-prestaties
 • Management en coördinatie van derden bij grote projecten en onderhoudswerken

VCO is bedoeld voor opdrachtgevers die leiderschap willen tonen op het gebied van veilig en gezond werken. En dan vooral voor degenen die risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving uitbesteden en die optimaal willen samenwerken met VCA-gecertificeerde bedrijven. Het gaat vaak om opdrachtgevers in de volgende branches:

 • (Petro)chemie
 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek
 • (Steiger)bouw
 • Civiele techniek
 • Metaal
 • Procesindustrie
 • Isolatie
 • Transport
 • Industriële reiniging
 • Onderhoud

VCO is ook geschikt voor aannemers die als opdrachtgever optreden.

Vier redenen om een VCO-certificaat te halen

1. Zorgen voor uw opdrachtnemers

zodat zij veilig en gezond kunnen werken

2. Gedoe voorkomen

daar wordt uw bedrijf blij van

3. U onderscheiden van de rest

met goed opdrachtgeverschap

4. Vertrouwen vergroten

van omwonenden tot toezichthouders

Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

"De veiligheid van onze patiënten, bezoekers en personeel staat op één. Daarom vinden we het belangrijk dat bedrijven die in onze gebouwen en op onze terreinen werkzaamheden uitvoeren, dit veilig doen. We sturen hierop via onze inkoopeisen, werkvergunningsprocedures en startgesprekken met onze opdrachtnemers. Onze veiligheidscultuur begint bij alle handelingen rond de patiënt, maar eindigt daar dus zeker niet!"

Matthijs de Vroed, hoofd Bouwzaken en Projecten Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

Stappenplan

U bepaalt zelf of u een VCO-certificaat wilt hebben en voor welke periode u wilt worden gecertificeerd: één jaar of drie jaar. Ook wanneer u weinig tot geen werk uitbesteedt aan bedrijven met VCA, is er alle reden om het certificaat te halen. Want veilig en gezond werken is belangrijk in iedere opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie.

U voert eerst een nulmeting uit door de vragen van de VCO door te lopen en te bepalen aan welke vragen u wel en niet voldoet. U kunt hiervoor de VCO-checklist gebruiken. De onderdelen waaraan u nog niet voldoet, neemt u op in een actieplan om uw VGM-beheersysteem te verbeteren.

U voert de actiepunten uit het actieplan uit en brengt zo uw VGM-beheersysteem op het vereiste niveau.

Als u stap 1 tot en met 3 heeft doorlopen, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VGM-beheersysteem met een audit. Als u aan de eisen voldoet, krijgt u het VCO-certificaat. Dit wordt automatisch geregistreerd in het Centraal Certificaten Register. Opdrachtnemers kunnen hierin nagaan of uw bedrijf over het certificaat beschikt.

Wanneer u nog niet aan alle eisen voldoet, voert u eerst de geconstateerde verbeterpunten door. Daarna doet u een nieuwe certificatieaanvraag.

Het VCO-certificaat is een of drie jaar geldig. Bij een geldigheidsduur van drie jaar komt de certificatie-instelling ieder jaar langs om dit met een tussentijdse audit te controleren. U moet eventuele tekortkomingen binnen drie maanden wegwerken. Gebeurt dit niet, dan wordt uw certificaat ingetrokken. Bij een geldigheidsduur van een jaar krijgt u geen tussentijdse audit.

Wilt u na afloop van de geldigheidsduur gecertificeerd blijven? Dan moet u zich opnieuw certificeren volgens de dan geldende VCO-eisen, voor minimaal drie jaar.

Tijdens de uitvoering

Wanneer u een VCO-certificaat heeft, mag de aannemer verwachten dat u de risico's van het uit te besteden werk en de omgeving waarin dit werk wordt uitgevoerd inventariseert, hem hierover informeert en doet wat in uw vermogen ligt om deze risico's te beheersen.

Lees meer

Geldigheid

Het VCO-certificaat is één of drie jaar geldig, afhankelijk van de certificeringsperiode die u heeft gekozen.

Bij een geldigheidsduur van drie jaar komt de certificatie-instelling ieder jaar langs om dit met een tussentijdse audit te controleren. Wilt u na afloop van de geldigheidsduur gecertificeerd blijven? Dan moet u zich opnieuw laten certificeren, voor minimaal drie jaar. In het Centraal Certificaten Register kunt u de geldigheidsduur van uw certificaat controleren. Uw certificaat is alleen geldig als het in het Centraal Certificaten Register staat geregistreerd.

VCO en andere landen

België

Nederland en België hebben een lange traditie van samenwerking op het gebied van VCA. Dit heeft ertoe geleid dat België inmiddels precies hetzelfde systeem gebruikt als Nederland. Nederlandse en Belgische VCO-certificaten zijn dan ook gelijkwaardig en in beide landen geldig.

Andere landen

In andere landen zijn VCO-certificaten niet geldig.

Kosten

Certificatiekosten

De kosten van VCO-certificatie bestaan uit:

 • De kosten van het invoeren en bijhouden van een VGM-beheersysteem. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van risicobeheer, voorlichting en instructie en inspecties.
 • De kosten van het verkrijgen van het certificaat: de vergoeding van de certificatie-instelling en de kosten van de interne begeleiding.

De hoogte van deze kosten hangt af van:

 • Uw specifieke situatie. Denk aan de opzet en het niveau van uw VGM-beheersysteem, het aantal opdrachtnemers en werklocaties en de aard van de werkzaamheden.
 • De certificatie-instelling die u inschakelt.

Afdrachttarieven

De SSVV brengt de certificatie-instelling voor ieder certificaat een vast afdrachttarief in rekening. De certificatie-instelling berekent dit bedrag 1-op-1 aan u door.

De afdrachttarieven voor VCO 2007/02 zijn:

 • VCO 1 jaar: 45 euro
 • VCO 3 jaar: 114 euro

Krijgt u een hoger afdrachttarief in rekening gebracht? Neem dan contact met ons op.

Downloads

Logo

Voor het gebruik van het VCO-logo gelden spelregels. Deze zijn hier te vinden.

Zie ook