VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Met een VCA-certificaat legt uw bedrijf de basis om iedere dag weer veilig en gezond te werken.

Wat en voor wie

VCA is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Met een VCA-certificaat legt u de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. U laat zien dat uw bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt en zet uzelf neer als een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer.

U komt in aanmerking voor een VCA-certificaat als uw VGM-beheersysteem voldoet aan de eisen die VCA hieraan stelt. VCA kijkt naar:

 • Uw VGM-beleid en -organisatie en de betrokkenheid van de directie
 • Risicobeheer
 • Opleiding, voorlichting en instructie
 • VGM-bewustzijn
 • Uw VGM-projectplan
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • VGM-inspecties
 • Bedrijfsgezondheidszorg
 • Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Inkoop van diensten
 • Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten

VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA wordt veel gevraagd in de volgende branches en vakgebieden:

 • (Petro)chemie
 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek
 • (Steiger)bouw
 • Civiele techniek
 • Metaal
 • Procesindustrie
 • Isolatie
 • Transport
 • Industriële reiniging
 • Onderhoud

Voor uw medewerkers: B-VCA en VOL-VCA

Medewerkers en operationeel leidinggevenden van VCA-gecertificeerde bedrijven moeten respectievelijk een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA) en een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben. Hiermee laten zij zien dat zij basiskennis hebben over veiligheid, gezondheid en milieu en dat zij - in het geval van operationeel leidinggevenden - deze kennis kunnen toepassen.

Lees meer over B-VCA of VOL-VCA

Vier redenen om een VCA-certificaat te halen

1. Zorgen voor uw medewerkers

zodat zij veilig en gezond kunnen werken

2. U onderscheiden van de rest

uw bedrijf laat zien hoe het moet

3. Gedoe voorkomen

daar wordt uw opdrachtgever blij van

4. Talent aantrekken

vakmensen herkennen vakmanschap

De valkuil van 'effe'

"Zodra je het woord 'effe' gebruikt, moet er eigenlijk automatisch een airbag uitschieten. Hoe goed of groot een opdrachtgever ook is, als hij vraagt om 'effe' iets uit te voeren, sluipt het gevaar erin dat je zonder nadenken het werk uitvoert en daarbij veiligheid en gezondheid uit het oog verliest. Blijf je dus altijd bewust van wat je doet, maar ook van wat je niet doet."

Hans Kuijpers, eigenaar Eerland Services

Stappenplan

U bepaalt zelf of u een VCA-certificaat wilt hebben; uw opdrachtgever bepaalt of u een VCA-certificaat moet hebben. Uw opdrachtgever kan ook VCA eisen wanneer hij zelf geen VCA of VCO heeft. Maar ook wanneer uw opdrachtgever geen VCA eist, is er alle reden om het certificaat alsnog te halen. Want veilig en gezond werken is goed voor uw bedrijf én uw medewerkers.

VCA heeft drie in zwaarte oplopende certificatieniveaus: VCA*, VCA** en VCA Petrochemie. U kunt onze VCA-wijzer gebruiken om te bepalen welk certificatieniveau op uw bedrijf van toepassing is. Uiteindelijk bepaalt uw opdrachtgever welk certificatieniveau u moet hebben.

U voert eerst een nulmeting uit door de vragen die bij uw certificatieniveau horen door te lopen en te bepalen aan welke vragen u wel en niet voldoet. U kunt hiervoor de VCA-checklist gebruiken. De onderdelen waaraan u nog niet voldoet, neemt u op in een actieplan om uw VGM-beheersysteem te verbeteren.

U voert de actiepunten uit het actieplan uit en brengt zo uw VGM-beheersysteem op het vereiste niveau. In de VCA-toelichting staan tips en voorbeelden die hierbij van pas komen. Onder Downloaden & bestellen vindt u nog meer tools en hulpmiddelen.

Als u stap 1 tot en met 4 heeft doorlopen, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VGM-beheersysteem met een audit. Als u aan de eisen voldoet, krijgt u het VCA-certificaat. Dit wordt automatisch geregistreerd in het Centraal Certificaten Register. Opdrachtgevers kunnen hierin nagaan of uw bedrijf over het certificaat beschikt.

Wanneer u nog niet aan alle eisen voldoet, voert u eerst de geconstateerde verbeterpunten door. Daarna doet u een nieuwe certificatie-aanvraag.

Het VCA-certificaat is drie jaar geldig, mits u aan de eisen blijft voldoen. De certificatie-instelling komt ieder jaar langs om dit met een tussentijdse audit te controleren. U moet eventuele tekortkomingen binnen drie maanden wegwerken. Gebeurt dit niet, dan wordt uw certificaat ingetrokken. Wilt u na drie jaar gecertificeerd blijven? Dan moet u zich opnieuw laten certificeren volgens de dan geldende VCA-eisen.

Tijdens de uitvoering

Wanneer u een VCA-certificaat heeft, mogen uw opdrachtgevers en medewerkers verwachten dat de VCA voor u meer is dan een checklist die u even afvinkt; u handelt bewust volgens de achterliggende doelen en kijkt samen met uw opdrachtgevers en medewerkers hoe u verbeterpunten kunt doorvoeren.

Lees meer

Geldigheid

Het VCA-certificaat is drie jaar geldig, mits u aan de eisen blijft voldoen. De certificatie-instelling komt ieder jaar langs om dit met een tussentijdse audit te controleren. Wilt u na drie jaar gecertificeerd blijven? Dan moet u zich opnieuw laten certificeren. In het Centraal Certificaten Register kunt u de geldigheidsduur van uw certificaat controleren. Uw certificaat is alleen geldig als het in het Centraal Certificaten Register staat geregistreerd.

VCA en andere landen

België

Nederland en België hebben een lange traditie van samenwerking op het gebied van VCA. Dit heeft ertoe geleid dat België inmiddels precies hetzelfde systeem gebruikt als Nederland. Nederlandse en Belgische VCA-certificaten zijn dan ook gelijkwaardig en in beide landen geldig.

Frankrijk

Frankrijk gebruikt het Manuel d’Amélioration Sécurité Santé Environnement des Entreprises (MASE). Nederland accepteert MASE voor alle VCA-certificatieniveaus. Frankrijk accepteert alleen het certificatieniveau VCA Petrochemie. Dit is vastgelegd in een overeenkomst.

Duitsland en Oostenrijk

Duitsland en Oostenrijk gebruiken het Sicherheits Certifikat Contraktoren (SCC). Hoewel dit systeem niet precies hetzelfde is als VCA, worden certificaten over en weer wel geaccepteerd.

Andere landen

Andere landen gebruiken (nog) geen met VCA vergelijkbare veiligheidssystemen. VCA-certificaten zijn daar niet vanzelfsprekend geldig en daar uitgereikte certificaten worden in Nederland niet zomaar geaccepteerd.

Kosten

Certificatiekosten

De kosten van VCA-certificatie bestaan uit:

 • De kosten van het invoeren en bijhouden van een VGM-beheersysteem. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van risicobeheer, opleiding en instructie, toolboxmeetings, werkplekinspecties en de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • De kosten van het verkrijgen van het certificaat: de vergoeding van de certificatie-instelling en de kosten van de interne begeleiding.

De hoogte van deze kosten hangt af van:

 • Uw specifieke situatie. Denk aan de opzet en het niveau van uw VGM-beheersysteem, het aantal medewerkers en werklocaties en de aard van de werkzaamheden.
 • Het certificatieniveau waarvoor u zich wilt certificeren. VCA** stelt meer eisen dan VCA* en is dus ook duurder.
 • De certificatie-instelling die u inschakelt.

Afdrachttarieven

De SSVV brengt de certificatie-instelling voor ieder certificaat een vast afdrachttarief in rekening. De certificatie-instelling berekent dit bedrag 1-op-1 aan u door.

De afdrachttarieven (excl. btw) voor VCA 2017/6.0 zijn per 1 januari 2022:

 • VCA*:  90 euro 
 • VCA**: 155 euro 
 • VCA P: 155 euro 

Krijgt u een hoger afdrachttarief in rekening gebracht? Neem dan contact met ons op.

Downloads

Voorbeelddocumenten

Bedoeld als hulpmiddel voor bedrijven bij het toepassen van de VCA-checklist.

Logo

Voor het gebruik van het VCA-logo gelden spelregels. Deze zijn hier te vinden.

Zie ook