VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten. Met een VCU-certificaat laat u zien dat uw uitzendorganisatie veilig en gezond werken belangrijk vindt.

Wat en voor wie

Bemiddelt u in risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving? Dan is het extra belangrijk dat uw uitzendkrachten veilig en gezond werken. En dat u en uw opdrachtgever dit mogelijk maken. Met een VCU-certificaat laat u zien dat uw uitzendorganisatie veilig en gezond werken belangrijk vindt. En zet u zichzelf neer als een deskundige en betrouwbare partner.

U komt in aanmerking voor een VCU-certificaat als uw VGM-beheersysteem voldoet aan de eisen die VCU hieraan stelt. VCU kijkt naar:

 • Organisatie
 • VGM-beleid
 • Vakopleiding, ervaring, VGM-opleiding en medische geschiktheid
 • Aanvraag, selectie, instructie, controle en evaluatie
 • Ongevallen met verzuim
 • Bedrijfsgezondheidszorg

VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die het belangrijk vinden dat hun uitzendkrachten veilig en gezond bij inleners kunnen werken. Het gaat vaak om inleners in de volgende branches:

 • (Petro)chemie
 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek
 • (Steiger)bouw
 • Civiele techniek
 • Metaal
 • Procesindustrie
 • Isolatie
 • Transport
 • Industriële reiniging
 • Onderhoud

De inlener moet het gezag en toezicht over uw uitzendkrachten hebben. Heeft u zelf het gezag en toezicht, dan moet u geen VCU, maar VCA hebben.

VCU is bedoeld voor het uitzenden van uitzendkrachten en niet voor payrolling. Payrollorganisaties kunnen daarom niet VCU-gecertificeerd worden.

Voor uw medewerkers: VIL-VCU

Intercedenten en leidinggevenden van VCU-gecertificeerde uitzendorganisaties moeten een diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU) hebben. Hiermee laten zij zien dat zij basiskennis hebben over veiligheid, gezondheid en milieu en dat zij deze kennis kunnen toepassen om uw uitzendkrachten veilig en gezond te laten werken.

Lees meer

Vijf redenen om een VCU-certificaat te halen

1. Zorgen voor uw uitzendkrachten

zodat zij veilig en gezond kunnen werken

2. Gedoe voorkomen

daar wordt uw opdrachtgever blij van

3. Business genereren

met een deskundige partner is het goed zaken doen

4. Talent aantrekken

vakmensen herkennen vakmanschap

5. Uitdagend werk kunnen aanbieden

omdat uw opdrachtgevers u dat toevertrouwen

Van risico naar veiligheid

"Goede vakmensen maken het verschil, elke dag weer. Want vakmensen leveren vakwerk. Veilig werken is daarbij een cruciale voorwaarde. In mijn ogen heeft Technicum als volwaardig HR-partner op dat vlak een voorbeeldfunctie. Wij zorgen daarom altijd voor de juiste certificeringen, het beste materieel en uitgebreide veiligheidsinstructies."

Adriaan Belonje, CEO USG People (voormalig directeur Technicum)

Stappenplan

U bepaalt zelf of u een VCU-certificaat wilt hebben; uw opdrachtgever bepaalt of u een VCU-certificaat moet hebben. Uw opdrachtgever kan ook VCU eisen wanneer hij zelf geen VCA heeft. Ook wanneer u weinig tot geen werk uitbesteedt aan bedrijven met VCA, is er alle reden om het certificaat te halen. Want veilig en gezond werken is goed voor uw bedrijf, uw opdrachtgevers én uw uitzendkrachten.

U voert eerst een nulmeting uit door de vragen van de VCU door te lopen en te bepalen aan welke vragen u wel en niet voldoet. U kunt hiervoor de VCU-checklist gebruiken. De onderdelen waaraan u nog niet voldoet, neemt u op in een actieplan om uw VG-beheersysteem te verbeteren.

U voert de actiepunten uit het actieplan uit en brengt zo uw VG-beheersysteem op het vereiste niveau.

Als u stap 1 tot en met 3 heeft doorlopen, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VG-beheersysteem met een audit. Als u aan de eisen voldoet, krijgt u het VCU-certificaat. Dit wordt automatisch geregistreerd in het Centraal Certificaten Register. Opdrachtnemers kunnen hierin nagaan of uw bedrijf over het certificaat beschikt.

Wanneer u nog niet aan alle eisen voldoet, voert u eerst de geconstateerde verbeterpunten door. Daarna doet u een nieuwe certificatieaanvraag.

Het VCU-certificaat is drie jaar geldig, mits u aan de eisen blijft voldoen. De certificatie-instelling komt ieder jaar langs om dit met een tussentijdse audit te controleren. U moet eventuele tekortkomingen binnen drie maanden wegwerken. Gebeurt dit niet, dan wordt uw certificaat ingetrokken.

Wilt u na drie jaar gecertificeerd blijven? Dan moet u zich opnieuw certificeren volgens de dan geldende VCU-eisen.

Tijdens de uitvoering

Wanneer u een VCU-certificaat heeft, mogen uw opdrachtgevers en uitzendkrachten verwachten dat de VCU voor u meer is dan een checklist die u even afvinkt; u handelt bewust volgens de achterliggende doelen en kijkt samen met uw opdrachtgevers en uitzendkrachten hoe u verbeterpunten kunt doorvoeren.

Lees meer

Geldigheid

Het VCU-certificaat is drie jaar geldig, mits u aan de eisen blijft voldoen. De certificatie-instelling komt ieder jaar langs om dit met een tussentijdse audit te controleren. Wilt u na drie jaar gecertificeerd blijven? Dan moet u zich opnieuw laten certificeren. In het Centraal Certificaten Register kunt u de geldigheidsduur van uw certificaat controleren. Uw certificaat is alleen geldig als het in het Centraal Certificaten Register staat geregistreerd.

VCU en andere landen

België

Nederland en België hebben een lange traditie van samenwerking op het gebied van VCA. Dit heeft ertoe geleid dat België inmiddels precies hetzelfde systeem gebruikt als Nederland. Nederlandse en Belgische VCU-certificaten zijn dan ook gelijkwaardig en in beide landen geldig.

Andere landen

In andere landen zijn VCU-certificaten niet geldig.

Kosten

Certificatiekosten

De kosten van VCU-certificatie bestaan uit:

 • De kosten van het invoeren en bijhouden van een VGM-beheersysteem. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van opleiding en instructie, voorlichting en evaluatie.
 • De kosten van het verkrijgen van het certificaat: de vergoeding van de certificatie-instelling en de kosten van de interne begeleiding.

De hoogte van deze kosten hangt af van:

 • Uw specifieke situatie. Denk aan de opzet en het niveau van uw VGM-beheersysteem, het aantal uitzendkrachten en de aard van de werkzaamheden.
 • De certificatie-instelling die u inschakelt.

Afdrachttarieven

De SSVV brengt de certificatie-instelling voor ieder certificaat een vast afdrachttarief in rekening. De certificatie-instelling berekent dit bedrag 1-op-1 aan u door. Het afdrachttarief voor VCU 2011/05 is per 1 januari 2022 90 euro.

Krijgt u een hoger afdrachttarief in rekening gebracht? Neem dan contact met ons op.

Downloads

Logo

Voor het gebruik van het VCU-logo gelden spelregels. Deze zijn hier te vinden.

Verwijsdocumenten

Formele aanvullingen op de VCU-checklist voor gebruik door certificatie-instellingen.

Zie ook