VOL-VCA

Met een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu en dat u deze kennis kunt toepassen in het belang van uzelf en de mensen aan wie u leidinggeeft.

Wat en voor wie

Met een VOL-VCA-diploma laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu en dat u deze kennis kunt toepassen. Zo vergroot u zowel uw eigen veiligheid als die van de mensen aan wie u leidinggeeft. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Ook bent u een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en medewerkers. Kortom: met VOL-VCA laat u zien dat u weet wat er van u verwacht wordt.

VOL-VCA behandelt dezelfde onderwerpen die bij B-VCA aan bod komen, maar dan bekeken vanuit de operationeel leidinggevende. VOL-VCA vraagt vergeleken met B-VCA op onderdelen meer kennis. Ook is die kennis meer toepassingsgericht. Zo moet u niet alleen weten wat veilig gedrag is, maar moet u ook weten hoe u dat kunt stimuleren. En moet u niet alleen weten wat een taakrisicoanalyse is, maar ook wanneer u die moet uitvoeren of bijstellen.

VOL-VCA is bedoeld voor operationeel leidinggevenden en zzp'ers die als onderaannemer bij een VCA-gecertificeerd bedrijf werken. Het gaat het om vaste én tijdelijke medewerkers.

Bent u een zzp’er die zich als tijdelijke medewerker verhuurt (volgens een inspanningsverplichting)? Dan heeft u niet per se VOL-VCA nodig: B-VCA is in principe voldoende. Bent u intercedent of leidinggevende bij een uitzendorganisatie? Dan moet u geen VOL-VCA, maar VIL-VCU hebben.

Vier redenen om een VOL-VCA-diploma te halen

1. Gezond blijven

nu en later

2. Zorgen voor uw collega's

zodat ook zij veilig en gezond kunnen werken

3. Uzelf ontwikkelen

als vakman of vakvrouw

4. Uitdagend werk doen

omdat u dat aankunt

Denk in risico’s

"Veiligheid is voor mij dat mijn collega’s en ik even gezond thuiskomen, als dat we naar het werk kwamen. Ik ben alert op de veiligheid van mijn collega’s, denk na hoe ik veilig kan werken en zorg dat ik geen onnodige risico’s neem. Samengevat: denk in risico’s, dat maakt het werk voor ons allemaal veiliger."

Michael Herfst, Steigerbouw van der Panne Rotterdam

Stappenplan

De met * gemarkeerde stappen zijn optioneel.

Bespreek met uw werkgever wat er van u wordt gevraagd op het gebied van veilig en gezond werken. Bepaal samen wat u nog moet leren en of VOL-VCA daar onderdeel van is. Bespreek hoe u de gevraagde kennis en ervaring kunt opdoen. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor, van introductieprogramma tot training on-the-job en van opleiding tot coaching. Eén ding willen we u meegeven: veilig en gezond werken leert u niet uit een boek!

Een opleiding volgen is niet verplicht, maar wel zeer aan te raden. Iedere opleider mag VCA-opleidingen aanbieden. U hoeft dan ook maar een korte zoekopdracht op Google te doen om te zien dat er een enorm aanbod is. Hoe komt u er nu achter welke opleiding u moet hebben? Daarvoor hebben we een aantal handige tips. Nadat u in overleg met uw werkgever een opleiding hebt gekozen, gaat u hiermee aan de slag.

Bij een opleiding is het examen meestal inbegrepen. Uw opleider regelt dit dan voor u. Als u zichzelf voor een examen wilt aanmelden, neemt u contact op met een erkend examencentrum in de buurt. Examens vinden dagelijks en door het hele land plaats. Wilt u eerst een proefexamen doen? Kijk dan eens op de website van VCA Infra. Lees hier meer over examens.

Als u met succes examen heeft gedaan, dan krijgt u het VOL-VCA-diploma uitgereikt. Dit wordt automatisch geregistreerd in het Centraal Diploma Register. Werkgevers en opdrachtgevers kunnen hier nagaan of u echt over het diploma beschikt. Heeft u een veiligheidspaspoort? Leg uw nieuwe diploma dan ook hierin vast.

Het diploma is tien jaar geldig. Daarna moet u weer examen doen. U moet zelf in de gaten houden wanneer dit is. In het Centraal Diploma Register kunt u de geldigheidsduur van uw diploma controleren.

Tijdens de uitvoering

Wanneer u een VOL-VCA-diploma heeft, mag uw werkgever of opdrachtgever verwachten dat u goed voor uzelf en uw collega’s zorgt, alert bent op risico's en doet wat u kunt om deze te beheersen.

Lees meer

Geldigheid

Uw VOL-VCA-diploma is tien jaar geldig. Daarna moet u weer examen doen. U moet zelf in de gaten houden wanneer dit is. In het Centraal Diploma Register kunt u de geldigheidsduur van uw diploma controleren. Uw diploma is alleen geldig als het in het Centraal Diploma Register staat geregistreerd.

Vrijstelling

Heeft u al een diploma Middelbare of Hogere veiligheidskunde? Dan bent u vrijgesteld voor VOL-VCA.

VOL-VCA en andere landen

België

Nederland en België hebben een lange traditie van samenwerking op het gebied van VCA. Dit heeft ertoe geleid dat België inmiddels precies hetzelfde systeem gebruikt als Nederland. Nederlandse en Belgische VCA-diploma’s (waaronder VOL-VCA) zijn dan ook gelijkwaardig en in beide landen geldig.

Frankrijk

U kunt met uw VOL-VCA-diploma in Frankrijk werken als u daar onder gezag van een VCA Petrochemie-gecertificeerd bedrijf aan de slag gaat én als uw diploma niet ouder is dan vier jaar. Is uw diploma ouder dan vier jaar, dan moet u eerst opnieuw examen doen voordat u in Frankrijk kunt werken.

Duitsland en Oostenrijk

Vaak kunt u met uw VOL-VCA-diploma ook in Duitsland en Oostenrijk aan de slag. Het is uiteindelijk uw opdrachtgever die dit bepaalt. Andersom geldt dat de Duitse en Oostenrijkse varianten van VOL-VCA hier in principe ook worden geaccepteerd, waarbij de opdrachtgever weer bepaalt.

Andere landen

Andere landen gebruiken (nog) geen met VCA vergelijkbare veiligheidssystemen. Uw diploma is daar in principe niet geldig, net zomin als VOL-VCA-varianten uit andere landen in Nederland geldig zijn.

Kosten

De kosten van het VOL-VCA-diploma worden bepaald door verschillende factoren. Volgt u een opleiding of doet u alleen examen? Om wat voor soort opleiding of examen gaat het? Haalt u het examen in één keer of moet u vaker examen doen?

U volgt een opleiding

Een VOL-VCA-opleiding kost inclusief het examen ongeveer 225 euro per dag. Er zijn eendaagse en meerdaagse opleidingen. Eendaagse opleidingen zijn vooral geschikt voor mensen die al veel praktijkervaring hebben. Meerdaagse opleidingen bieden meer ruimte om te oefenen en de lesstof te laten bezinken. Een gedegen VOL-VCA-opleiding duurt drie dagen. Er zijn ook opleidingen in een andere taal dan het Nederlands, waarbij de kosten per taal kunnen verschillen.

U doet alleen examen

Een los VOL-VCA-examen kost ongeveer 70 tot 100 euro. Soms is dit inclusief een gratis herkansing. Een examen in een andere taal is ongeveer 20 tot 50 euro duurder.

De genoemde bedragen zijn niet meer dan een indicatie. Wilt u precies weten wat er kan en wat dat kost? Vraag het dan aan uw opleider of examencentrum. Zij vertellen u graag meer.