B-VCA

Als u voor een aannemer aan de slag gaat, moet u meestal een B-VCA-diploma hebben. B-VCA staat voor Basisveiligheid VCA. Met een B-VCA-diploma laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu.

Wat en voor wie

Met een B-VCA-diploma laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu. Deze basiskennis vergroot zowel uw eigen veiligheid als die van de mensen met wie u werkt. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Kortom: met B-VCA laat u zien dat u weet wat er van u verwacht wordt.

B-VCA is bedoeld voor iedereen die risicovol werk doet of in een risicovolle omgeving werkt en is verplicht voor iedereen die bij een VCA-gecertificeerd bedrijf aan de slag gaat. Het gaat het om vaste én tijdelijke medewerkers, inclusief zzp’ers en stagiairs. Voor medewerkers in de groenvoorziening is er B-VCA Groen: een variant van B-VCA die extra ingaat op de risico’s waarmee medewerkers in de groenvoorziening te maken krijgen.

Bent u operationeel leidinggevende? Dan moet u geen B-VCA, maar VOL-VCA hebben. Dit geldt ook voor zzp'ers die als onderaannemer werken (volgens een resultaatverplichting). Bent u intercedent? Dan moet u geen B-VCA, maar VIL-VCU hebben.

Let op!

B-VCA is een startkwalificatie. Ga er niet zomaar vanuit dat u risicovol werk zelfstandig kunt uitvoeren of zelfstandig in een risicovolle omgeving kunt werken. Vraag, zeker in het begin, een ervaren collega of leidinggevende om u te begeleiden of coachen.

Vier redenen om een B-VCA-diploma te halen

1. Gezond blijven

nu en later

2. Zorgen voor uw collega's

zodat ook zij veilig en gezond kunnen werken

3. Uzelf ontwikkelen

als vakman of vakvrouw

4. het is een voorwaarde

om bij een VCA-gecertificeerd bedrijf aan de slag te gaan

Durf nee te zeggen

“Wij willen straks van onze oude dag kunnen genieten. Dat lukt alleen als we veilig en gezond blijven werken. Daarom houden we alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen bij de hand en zorgen we voor een opgeruimde werkplek. Wij vinden: je werkt veilig en anders niet. Durf dus ook nee te zeggen wanneer je niet veilig aan de slag kunt!”

Hans en Matthieu Gerrits, Klussenbedrijf Gerrits / KBG bouwservice & dienstverlening

Stappenplan

De met * gemarkeerde stappen zijn optioneel.

Bespreek met uw werkgever wat er van u wordt gevraagd op het gebied van veilig en gezond werken. Bepaal samen wat u nog moet leren en of B-VCA daar onderdeel van is. Bespreek hoe u de gevraagde kennis en ervaring kunt opdoen. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor, van introductieprogramma tot training on-the-job en van opleiding tot coaching. Eén ding willen we u meegeven: veilig en gezond werken leert u niet uit een boek!

Een opleiding volgen is niet verplicht, maar wel zeer aan te raden. Iedere opleider mag VCA-opleidingen aanbieden. U hoeft dan ook maar een korte zoekopdracht op Google te doen om te zien dat er een enorm aanbod is. Hoe komt u er nu achter welke opleiding u moet hebben? Daarvoor hebben we een aantal handige tips. Nadat u in overleg met uw werkgever een opleiding hebt gekozen, gaat u hiermee aan de slag.

Bij een opleiding is het examen meestal inbegrepen. Uw opleider regelt dit dan voor u. Als u zichzelf voor een examen wilt aanmelden, neemt u contact op met een erkend examencentrum in de buurt. Examens vinden dagelijks en door het hele land plaats. Wilt u eerst een proefexamen doen? Kijk dan eens op de website van VCA Infra. Lees hier meer over examens.

Als u met succes examen heeft gedaan, dan krijgt u het B-VCA-diploma uitgereikt. Dit wordt automatisch geregistreerd in het Centraal Diploma Register. Werkgevers en opdrachtgevers kunnen hier nagaan of u echt over het diploma beschikt. Heeft u een veiligheidspaspoort? Leg uw nieuwe diploma dan ook hierin vast.

Het diploma is tien jaar geldig. Daarna moet u weer examen doen. U moet zelf in de gaten houden wanneer dit is. In het Centraal Diploma Register kunt u de geldigheidsduur van uw diploma controleren.

Tijdens de uitvoering

Wanneer u een B-VCA-diploma heeft, mag uw werkgever of opdrachtgever verwachten dat u goed voor uzelf en uw collega’s zorgt, alert bent op risico's en doet wat u kunt om deze te beheersen.

Lees meer

Geldigheid

Uw B-VCA-diploma is tien jaar geldig. Daarna moet u weer examen doen. U moet zelf in de gaten houden wanneer dit is. In het Centraal Diploma Register kunt u de geldigheidsduur van uw diploma controleren. Uw diploma is alleen geldig als het in het Centraal Diploma Register staat geregistreerd.

Vrijstelling

Heeft u al een diploma VOL-VCA, VIL-VCU, Middelbare veiligheidskunde, Hogere veiligheidskunde of MoSHE? Dan bent u vrijgesteld voor B-VCA.

B-VCA en andere landen

België

Nederland en België hebben een lange traditie van samenwerking op het gebied van VCA. Dit heeft ertoe geleid dat België inmiddels precies hetzelfde systeem gebruikt als Nederland. Nederlandse en Belgische VCA-diploma’s (waaronder B-VCA) zijn dan ook gelijkwaardig en in beide landen geldig.

Frankrijk

U kunt met uw B-VCA-diploma in Frankrijk werken als u daar onder gezag van een VCA Petrochemie-gecertificeerd bedrijf aan de slag gaat én als uw diploma niet ouder is dan drie jaar. Is uw diploma ouder dan drie jaar, dan moet u eerst opnieuw examen doen voordat u in Frankrijk kunt werken.

Duitsland en Oostenrijk

Vaak kunt u met uw B-VCA-diploma ook in Duitsland en Oostenrijk aan de slag. Het is uiteindelijk uw opdrachtgever die dit bepaalt. Andersom geldt dat de Duitse en Oostenrijkse varianten van B-VCA hier in principe ook worden geaccepteerd, waarbij de opdrachtgever weer bepaalt.

Andere landen

Andere landen gebruiken (nog) geen met VCA vergelijkbare veiligheidssystemen. Uw diploma is daar in principe niet geldig, net zomin als B-VCA-varianten uit andere landen in Nederland geldig zijn.

Kosten

De kosten van het B-VCA-diploma worden bepaald door verschillende factoren. Volgt u een opleiding of doet u alleen examen? Om wat voor soort opleiding of examen gaat het? Haalt u het examen in één keer of moet u vaker examen doen?

U volgt een opleiding

Een B-VCA-opleiding kost inclusief het examen ongeveer 225 euro per dag. Er zijn opleidingen van één dag, twee dagen en meer dan twee dagen. Eendaagse opleidingen zijn vooral geschikt voor mensen die al veel praktijkervaring hebben opgedaan. Tweedaagse opleidingen bieden meer ruimte om te oefenen en de lesstof te laten bezinken. Langere opleidingen zijn weer geschikt voor mensen met weinig ervaring, die nog niet vertrouwd zijn met werken in Nederland of die moeite hebben met leren, lezen of schrijven. Er zijn ook opleidingen in een andere taal dan het Nederlands, waarbij de kosten per taal kunnen verschillen.

U doet alleen examen

Een los B-VCA-examen kost ongeveer 70 tot 100 euro. Soms is dit inclusief een gratis herkansing. Een voorleesexamen of een examen in een andere taal is ongeveer 20 tot 50 euro duurder.

De genoemde bedragen zijn niet meer dan een indicatie. Wilt u precies weten wat er kan en wat dat kost? Vraag het dan aan uw opleider of examencentrum. Zij vertellen u graag meer.