Contact

VCA is een product van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Heeft u een vraag? Of een tip om onze diensten en producten te verbeteren? Laat het ons dan weten.

Over de SSVV

Wie zijn we en wat doen we?

De SSVV is een samenwerkingsverband van 23 (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie. Onze missie is om werken in een risicovolle omgeving voor iedereen in de keten, van opdrachtverlening tot uitvoering, structureel veiliger en gezonder te maken. We willen ons ontwikkelen tot een toonaangevend platform voor professionalisering, kennisdeling en samenwerking: een platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers samen de voorwaarden scheppen om veilig en gezond te werken, in al onze branches.

Onze organisatie

Onze organisatie bestaat uit een Bestuur (verantwoordelijk voor onze missie, visie, strategie en communicatie), een Centraal College van Deskundigen VCA (verantwoordelijk voor de opzet en inhoud van VCA, VCO en VCU) en een bureau dat het secretariaat van het Bestuur en het CCVD-VCA voert.

Onze samenwerkingspartners

VCA Infra en de Stichting Examenkamer zijn twee nauw betrokken partnerorganisaties. VCA Infra beheert in opdracht van de SSVV de contacten met de erkende examencentra, ziet toe op de kwaliteit van deze centra en distribueert de examens voor B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU en het petrochemiedeel van de SSVV Opleidingengids (SOG). VCA Infra ziet ook toe op de kwaliteit van de SOG-opleiders. Een apart onderdeel van VCA Infra (VCA Examenbank) beheert de eind- en toetstermen voor B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU en maakt hiervoor de examens. VCA Examenbank maakt ook de examens voor het petrochemiedeel van de SOG. De Stichting Examenkamer houdt het operationele toezicht op het afnemen van de VCA- en SOG petrochemie-examens.

Voor certificatie hebben we contracten afgesloten met 25 erkende certificatie-instellingen. En via VCA Infra werken we samen met 18 erkende examencentra.

Contactinformatie

SSVV

T 070 33 78 755
E info@ssvv.nl
I www.ssvv.nl

Bezoekadres

Castellum, gebouw C ('Synthesium')
Loire 150
2491 AK Den Haag

Postadres

Postbus 443
2260 AK Leidschendam

Zie ook