Fraude met examens in de periode 2019-2021

SSVV vindt het van groot belang dat iedereen vertrouwen moet kunnen stellen in de diploma’s, die zijn vermeld in het Centraal Diploma Register (CDR). Door onderzoek is helaas aan het licht gekomen dat bij een groot aantal examens is gefraudeerd. Het gaat hierbij om de examens die in de periode februari 2019 tot en met januari 2021 in Leeuwarden zijn afgenomen.

 

Vertrouwen in VCA diploma

Het is van belang dat medewerkers in de uiteenlopende bedrijfstakken beschikken over basiskennis om veilig en gezond te werken. Deze kennis wordt getoetst tijdens een examen bij een door SSVV erkend examencentrum. De examencentra registreren de door hen uitgereikte diploma’s in het CDR.

SSVV vindt het van groot belang dat iedereen vertrouwen moet kunnen stellen in de diploma’s, die zijn vermeld in het Centraal Diploma Register (CDR).

Fraude bij VCA examens

Door onderzoek is helaas aan het licht gekomen dat bij een groot aantal examens is gefraudeerd. Het gaat hierbij om de examens die in de periode februari 2019 tot en met januari 2021 in Leeuwarden zijn afgenomen. Achteraf kan niet meer worden vastgesteld wie van de kandidaten het diploma terecht of op frauduleuze wijze hebben ontvangen.

Omdat de betrouwbaarheid van het Centraal Diploma Register altijd gewaarborgd moet zijn, is besloten om de diploma’s van de hele groep kandidaten die in bovengenoemde periode op de betreffende locatie examen hebben gedaan, uit het CDR te  verwijderen. Deze kandidaten worden in de gelegenheid gesteld om zonder opnieuw examengeld te betalen het examen over te doen. Zij kunnen zich hiervoor melden bij hun contactpersoon of het opleidingsbedrijf waar zij hun examengeld aan hebben betaald.

SSVV en betrokken partners realiseren zich dat dit voor de kandidaten die het examen daadwerkelijk hebben afgelegd en het diploma op rechtmatige wijze hebben verkregen, een vervelende zaak is. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor de voor hen ontstane overlast.