Erkende certificatie-instellingen

De SSVV heeft voor VCA-, VCO- en VCU-certificatie contracten afgesloten met 22 erkende certificatie-instellingen.

Overzicht

Tussen haakjes staan de schema’s waarvoor de genoemde organisatie certificeert.

Een certificatie-instelling kiezen

Wilt u zich laten certificeren voor VCA, VCO of VCU? Vraag dan offertes op bij een of meer certificatie-instellingen.

Om een offerte te kunnen uitbrengen, hebben de certificatie-instellingen een aantal gegevens van u nodig. Denk aan gegevens over uw bedrijfsstructuur, het aantal medewerkers, werklocaties en projecten, de aard van uw activiteiten en het toepassingsgebied van de certificatie. Op basis hiervan krijgt u een voorstel voor een auditplan, inclusief uren, kosten en planning. 

Uit de ingediende offertes kiest u de certificatie-instelling die het beste bij u past. Kijk verder dan alleen de kosten: het belangrijkste is dat de voorgestelde aanpak effectief is, en op maat gemaakt voor uw bedrijf.