Leidinggeven aan veilig werken

Met een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu en dat u deze kennis kunt toepassen in het belang van uzelf en de mensen aan wie u leidinggeeft.

Leidinggeven aan Veilig werken

Als u in het bezit bent van een VCA-VOL diploma, kom je in aanmerking voor het volgen van de training Leidinggeven aan Veilig werken.

Wat en voor wie

Met een VOL-VCA-diploma laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu en dat u deze kennis kunt toepassen. Zo vergroot u zowel uw eigen veiligheid als die van de mensen aan wie u leidinggeeft. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Ook bent u een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en medewerkers. Kortom: met VOL-VCA laat u zien dat u weet wat er van u verwacht wordt.

VOL-VCA behandelt dezelfde onderwerpen die bij B-VCA aan bod komen, maar dan bekeken vanuit de operationeel leidinggevende. VOL-VCA vraagt vergeleken met B-VCA op onderdelen meer kennis. Ook is die kennis meer toepassingsgericht. Zo moet u niet alleen weten wat veilig gedrag is, maar moet u ook weten hoe u dat kunt stimuleren. En moet u niet alleen weten wat een taakrisicoanalyse is, maar ook wanneer u die moet uitvoeren of bijstellen.

VOL-VCA is bedoeld voor operationeel leidinggevenden en zzp'ers die als onderaannemer bij een VCA-gecertificeerd bedrijf werken. Het gaat het om vaste én tijdelijke medewerkers.

Bent u een zzp’er die zich als tijdelijke medewerker verhuurt (volgens een inspanningsverplichting)? Dan heeft u niet per se VOL-VCA nodig: B-VCA is in principe voldoende. Bent u intercedent of leidinggevende bij een uitzendorganisatie? Dan moet u geen VOL-VCA, maar VIL-VCU hebben.

Met een diploma Leidinggeven aan veilig werken, laat u zien dat u beschikt over de vaardigheden die horen bij het uitvoeren van de rol van operationeel leidinggevende. Wilt u zich inschrijven of meer informatie, ga dan naar www.ssvvleiderschap.nl of download hier de leaflet voor deze opleiding.