Wat mag iedereen van elkaar verwachten?

Veilig en gezond werken doe je niet alleen. Iedereen in de keten heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Wanneer medewerkers, aannemers, opdrachtgevers en uitzendorganisaties elkaar in die verantwoordelijkheid steunen en elkaar proberen te versterken, is de kans op ongevallen en incidenten het kleinst.

Goed opdrachtgeverschap

Aannemers mogen verwachten dat hun opdrachtgever zich als een goed opdrachtnemer gedraagt. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij:

 • Ervoor zorgt dat zij hun opdracht veilig kunnen uitvoeren (door voldoende tijd, geld en middelen vrij te maken);
 • Ervoor zorgt dat zij niet hoeven op te draaien voor dingen die hij zelf niet goed heeft geregeld;
 • Aanspreekbaar is, met hen meedenkt en hun inspanningen om veilig en gezond te werken waardeert.

Wanneer een opdrachtgever een VCA-certificaat eist, mogen aannemers verwachten dat de VCA voor hem meer is dan een contractbepaling die hij aan zijn inkopers overlaat. Zijn veiligheidsdeskundigen moeten in overleg per project voor een aanpak op maat zorgen.

Wanneer een opdrachtgever een VCO-certificaat heeft, mogen aannemers verwachten dat hij:

 • De risico's van het werk en de werkomgeving kent, duidelijk benoemt, bespreekbaar maakt en maatregelen neemt om ze te beheersen;
 • Is voorbereid op noodsituaties en zijn medewerkers instrueert wat ze in zulke gevallen moeten doen;
 • Zijn inspanningen op het gebied van veilig en gezond werken door hen laat beoordelen en evalueren en dat hij aangedragen verbeterpunten doorvoert.

Goed opdrachtnemerschap

Opdrachtgevers mogen verwachten dat een aannemer zich als een goed opdrachtnemer gedraagt. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij:

 • De risico's van het werk en de werkomgeving kent, duidelijk benoemt, bespreekbaar maakt en maatregelen neemt om ze te beheersen;
 • Er alles aan doet om incidenten te voorkomen en, als er onverhoopt toch iets gebeurt, meteen in actie komt;
 • Zijn medewerkers in staat stelt om veilig en gezond te werken, onder andere door te zorgen voor veilige arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Duidelijke grenzen stelt, onveilig gedrag niet accepteert, maar ook ruimte maakt om van fouten te leren;
 • Aanspreekbaar is en openstaat voor tips en trucs om veiliger en gezonder te werken.

Wanneer een aannemer een VCA-certificaat heeft, mag zijn opdrachtgever verwachten dat de VCA voor hem meer is dan een checklist die hij even afvinkt; de aannemer handelt bewust volgens de achterliggende doelen en kijkt samen met zijn opdrachtgever hoe hij verbeterpunten kan doorvoeren.

Goed werkgeverschap

Medewerkers mogen van hun werkgever verwachten dat hij zich als een goed werkgever gedraagt. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij:

 • De risico's van het werk en de werkomgeving kent, duidelijk benoemt, bespreekbaar maakt en maatregelen neemt om ze te beheersen;
 • Er alles aan doet om incidenten te voorkomen en, als er onverhoopt toch iets gebeurt, meteen in actie komt;
 • Hen in staat stelt om veilig en gezond te werken, onder andere door te zorgen voor veilige arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Duidelijke grenzen stelt, onveilig gedrag niet accepteert, maar ook ruimte maakt om van fouten te leren;
 • Aanspreekbaar is en openstaat voor tips en trucs om veiliger en gezonder te werken.

Wanneer hun bedrijf een VCA-certificaat heeft, kunnen de medewerkers ervan op aan dat hun werkgever systematisch bij dit soort zaken stilstaat en ze niet laat versloffen.

Goed werknemerschap

Werkgevers mogen van hun medewerkers verwachten:

 • Dat zij goed voor zichzelf en hun collega’s zorgen;
 • Dat zij door veilig en gezond te werken een goede ambassadeur voor het bedrijf zijn;
 • Dat zij alert zijn op risico's en dat zij doen wat ze kunnen om die te beheersen.
 • Dat zij, wanneer de oplossing buiten hun vermogen ligt, aandringen op actie en actief over de oplossing meedenken.

Een VCA-diploma helpt hen hierbij.