Erkende examencentra

SSVV heeft voor het afnemen van VCA- en SOG-examens contracten afgesloten met 15 erkende examencentra.