SSVV, CSM en France Chimie - MASE verklaren hun diploma’s gelijkwaardig

De SSVV, CSM en France Chimie - MASE hebben als volgende stap in de Europese samenwerking op het gebied van veilig en gezond werken een verklaring van gelijkwaardigheid ondertekend. Hierin verklaren zij dat de houders van een diploma B-VCA, VOL-VCA en N1 en N2 vergelijkbare kennis over veilig en gezond werken hebben, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan.

Samenwerken aan een effectief, eenduidig en herkenbaar Europees veiligheidssysteem

De SSVV streeft naar een effectief, eenduidig en herkenbaar veiligheidssysteem in Europa, zodat Nederlandse bedrijven makkelijker in andere landen aan de slag kunnen en vice versa. Frankrijk is één van de landen waarmee we momenteel samenwerken.

Frankrijk gebruikt het Manuel d’Amélioration Sécurité Santé Environnement des Entreprises (MASE). De SSVV en France Chimie - MASE hebben in 2018 samen een vergelijking gemaakt tussen de drie VCA-certificatieniveaus en het MASE-bedrijfscertificaat. Dit heeft geresulteerd in het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst, waarin het MASE-certificaat en het certificatieniveau VCA Petrochemie aan elkaar zijn gelijkgesteld.

Dit heeft in 2019 een vervolg gekregen in de vorm van een vergelijking tussen de bijbehorende diploma's: B-VCA en VOL-VCA en Franche Chimie - MASE N1 en N2. Hieruit blijkt dat onze diploma’s weliswaar niet identiek zijn, maar wel dezelfde doelen nastreven en vergelijkbare eisen stellen.

Verklaring van gelijkwaardigheid

Op vrijdag 4 september hebben de SSVV, CSM (onze Belgische partner) en France Chimie - MASE als volgende stap in de samenwerking een verklaring van gelijkwaardigheid ondertekend. Hierin verklaren we dat de houders van een diploma B-VCA/N1 en VOL-VCA/N2 vergelijkbare kennis over veilig en gezond werken hebben. Hieraan zijn drie voorwaarden verbonden:

  1. Houders van een B-VCA- of VOL-VCA-diploma moeten werken onder gezag van een VCA Petrochemie-gecertificeerd bedrijf. Houders van een N1- of N2-diploma moeten werken onder gezag van een MASE-gecertificeerd bedrijf.
  2. Houders van een B-VCA-diploma ouder dan drie jaar en van een VOL-VCA-diploma ouder dan vier jaar moeten opnieuw examen doen als zij in Frankrijk willen werken. Dit om de geldigheidsduur gelijk te trekken met die van Frankrijk.
  3. Houders van een VOL-VCA-diploma moeten de Franse taal beheersen.

Beleidsadviseur Ann Elmzoon van de SSVV bereidde de verklaring voor en was aanwezig bij de ondertekening. “Nederland en België werken al lange tijd intensief samen. Sinds 2017 gebruiken we zelfs hetzelfde schema. Wie weet komt het met Frankrijk ook weleens zo ver, maar dat is geen doel op zich. Belangrijker is dat we elkaar op Europees niveau weten te vinden, leren van onze overeenkomsten en verschillen en samen bouwen aan een set aan tools waarmee we veilig en gezond werken binnen en buiten onze landsgrenzen verder helpen.”